Clock-Time

Linh Mục Thái Nguyên

/ 3340 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A, Thái Nguyên, Tv 102, Thái Nguyên.

/ 3985 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm A, Thái Nguyên, Tv 118, Thái Nguyên.

/ 3237 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật V Thường Niên Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A, Thái Nguyên, Tv 111, Thái Nguyên.

/ 2745 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật II Thường Niên Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật II Thường Niên Năm A, Thái Nguyên, Thái Nguyên, Tv 39

/ 3526 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa- Năm A, Thái Nguyên Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa- Năm A, Thái Nguyên, Tv 28, Thái Nguyên.