Clock-Time

Lm Antôn Hà Văn Minh

/ 4567 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 15: Chữ Nhẫn Trong Đời Sống Vợ Chồng Hot

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 15: Chữ Nhẫn Trong Đời Sống Vợ Chồng
/ 3832 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 13: Hôn Nhân Công Giáo Hot

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 13: Hôn Nhân Công Giáo
/ 3040 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P4 Hot

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P4 Dành thời gian để có một cái nhìn sâu sắc, tổng quát, và lâu dài về ngôi nhà và gia đình của người bạn đang hò hẹn, là một yếu tố quan trọng trong giai đoạn hẹn hò. Điều này sẽ cho phép bạn thấy được những yếu tố chính đã hình thành nên nhân cách của anh hay chị ấy trong một tiến trình dài kể từ khi được sinh ra cho tới lúc trưởng thành. ​
/ 2774 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P3 Hot

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P3 Dành thời gian để có một cái nhìn sâu sắc, tổng quát, và lâu dài về ngôi nhà và gia đình của người bạn đang hò hẹn, là một yếu tố quan trọng trong giai đoạn hẹn hò. Điều này sẽ cho phép bạn thấy được những yếu tố chính đã hình thành nên nhân cách của anh hay chị ấy trong một tiến trình dài kể từ khi được sinh ra cho tới lúc trưởng thành. ​
/ 3259 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P2

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P2 Hôn nhân có nghĩa là phải quan tâm đến việc thiết một mối quan hệ “máu thịt” đó là chồng-vợ. Vấn nạn xảy ra là khi một người nào đó không thể thoát khỏi ra được gia đình của anh hay chị ấy để tự do bước vào đời sống hôn nhân và bắt đầu một gia đình mới.
/ 3206 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P1 Hot

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P1
/ 2654 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 11: Trả lời thắc mắc Hot

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 11: Trả lời thắc mắc
/ 2462 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 10: Thánh Thể Nguổn Hiệp Thông Gia Đình P2 Hot

Gia đình là tế bào tiên khởi của xã hội, “là nền tảng của xã hội” (GS 52), không có gia đình không có đời sống xã hội. Theo sách Sáng thế, ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã không tạo dựng một cộng đoàn nhânloại, nhưng Ngài tạo dựng nên một người nam và một người nữ, qua đó hai người kết hợp với nhau qua mối dây yêu thương để kiến tạo nên một mái ấm gia đình và từ mái ấm đó cộng đoàn nhân loại được hình thành.