Clock-Time

Lm Cao Nhất Huy

/ 1714 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hoài Nghi Và Niềm Tin - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Lc 23:35-43) - Lm Cao Nhất Huy

Tin vào Chúa hay không tin vào Chúa”, con người đương thời với Chúa Giêsu và cả thời đại của chúng ta, chỉ cách nhau một đường ranh rất mong manh. Người ta có thể tin ở thời điểm này, nhưng có thể mất niềm tin ở thời điểm khác. Cả hai đều phải đối diện với sự chọn lựa “tin hay không tin”, dù rằng các chọn lựa này xuất hiện dưới những hình thức khác nhau.
/ 1989 / Suy Niệm Hằng Ngày

THIÊN CHÚA NỐI MẠNG, CON NGƯỜI CẮT DÂY - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11:47-54) - Lm Cao Nhất Huy

Sức mạnh của truyền thông hiện đại mà con người sử dụng có thể làm nên những điều tốt đẹp lớn lao, nhưng cũng có thể gây ra những điều tệ hại nghiêm trọng. Nếu chúng ta sử dụng sai mục đích và gây ra những điều tệ hại thì như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu”.
/ 1882 / Suy Niệm Hằng Ngày

HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỨC TIN - Suy Niệm Thứ hai Tuần XXIV TNC

Khi nói đức tin là một tặng ân, người ta muốn nói rằng, người tín hữu không chỉ biện minh cho đức tin của mình trước kẻ khác, nhưng người tín hữu còn phải biện minh cho chính mình về những điều mình tin . Đó cũng chính là một tặng ân của đức tin dành cho viên đại đội trưởng: Ông đã tin và ông đã làm chứng đức tin đó trước mặt mọi người.

/ 1538 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên (Luca 5:1-11) - Lm Cao Nhất Huy

Cuộc sống đi vào thâm sâu nội tâm giúp ta sống chắc chắn hơn trước mọi hoạt động: Đức tin chắc chắn, đi lễ nghiêm túc, đọc kinh nghiêm túc, sống đạo và làm chứng nhân …Và từ đó, trong thâm sâu của nội tâm ta khám ra ân sủng của Thiên Chúa dành cho ta. Bởi vì, con người rất dễ phạm lỗi, dễ phản bội, dễ xa vào đường bất chính …. Nhưng đến hôm nay tôi vẫn còn sống tốt lành là bởi chính Thiên Chúa giúp sức và hướng dẫn tôi.

/ 1295 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên (Luca 4:38-44) - Lm Cao Nhất Huy

Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”. Quả thật, mục đích của Chúa Giêsu là loan báo về Nước Thiên Chúa cho họ, nhưng họ không nhận ra. Họ không nhận ra là vị họ bị sự ích kỷ che khuất. Họ chỉ muốn nắm giữ cho riêng mình cái mối lợi mà Chúa Giêsu đang làm cho họ qua việc chữa bệnh: “… muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi”...