Clock-Time

Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

/ 1274 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Dọn Đường Cho Chúa Ngự Đến - Suy Niệm Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 3:1-6: Mùa Vọng  là mùa mọi người đang chờ đón Chúa đến. Chúa muốn chúng ta hãy đi mở đường cho Chúa. Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa. Chúa muốn chúng ta giới thiệu Chúa cho anh em...

/ 1549 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tỉnh Thức Và Ngẩng Cao Đầu - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai điều: hãy tỉnh thức và ngẩng cao đầu

/ 1502 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Giêsu Vua Tình Yêu - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Ga 18:33b-37 Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, là Vua mọi dân tộc, là Vua trên muôn vua, thế nhưng Chúa lại là một vị Vua bị đóng đinh, hoàn toàn bị tước lột khỏi những quyền lực trần thế. Chúa Giêsu đã lên ngôi bằng con đường của thập giá, con đường của tình yêu.

/ 1308 / Suy Niệm Chúa Nhật

Làm Chứng Nhân - Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

300 năm bị bách hại với hơn 100.000 người tử đạo đủ cho mọi người thấy sự ác liệt thảm khốc cũng như sức chịu đựng bền bỉ kiên cường và lòng trung thành đối với đức tin mà cha ông chúng ta đã lãnh nhận và tôn thờ.

/ 1941 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đồng Xu Của Bà Góa - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:38-44: Muốn của dâng trở thành một của dâng đích thực thì phải là của dâng  do lòng hy sinh. Vấn đề không nằm ở số tiền dâng mà ở cái giá người dâng phải trả, không phải là tầm cỡ của lễ vật, nhưng là sự hy sinh.

/ 1935 / Suy Niệm Chúa Nhật

Giới Răng Trọng Nhất - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:28-34: ”Ngươi hãy yêu mến  Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Còn giới răn  thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình ngươi”. 

/ 1765 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mù mà Sáng - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 46-52: Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ ra khỏi thành Giêricô, thì có một người hành khất mù, tên là Bactimê, con ông Timê, đang ngồi bên vệ đường

/ 1157 / Suy Niệm Chúa Nhật

Không làm nô lệ tiền của - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Chúa đòi ta chia sẻ với anh chị em những gì mà ta quý trọng nhất, những gì tha thiết nhất với chúng ta. Chúa bảo ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu, và chúng ta biết Chúa yêu thương cho tới cùng, cho tới hiến cả mạng sống mình...