Clock-Time

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng

/ 362 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lời Mời Dự Tiệc Cưới Của Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 1-14: Dụ ngôn này thể hiện những lời Thiên Chúa mời gọi dân được tuyển chọn. Được tuyển chọn nhưng dân Do Thái lại không sẵn sàng đi vào Nước Trời hưởng vinh quang, hạnh phúc với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Chính vì thế Thiên Chúa đã thay đổi ý định : dành Nước Trời cho các dân tộc khác.
/ 407 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cuộc Gặp Gỡ Của Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường niên A

Tin Mừng Mt 14: 22-33: Tin mừng hôm nay ghi lại sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt nước hồ Tibêria. Phép lạ này tiếp tục là lời mời gọi hãy tín thác vào Chúa.
/ 462 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Thông Minh Và Khôn Ngoan Trong Chúa - Chúa Nhật XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13:44-52: ​Tất cả mọi dụ ngôn đều nói cho ta về Nước Trời qua một khía cạnh nào đó. Toàn bộ các dụ ngôn này trình bày thực tại Nước Trời trong chính Chúa Giêsu. Trong Người, Nước Trời đã đến thế gian. Theo Người, chọn Người là đi vào Nước Trời.
/ 374 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Trong Anh Em - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31:  Con mắt đức tin của mỗi Kitô hữu cần phải sáng tỏ để nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Người giữa lòng đời hôm nay.
/ 1043 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Hiện Diện Của Đức Kitô Phục Sinh - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 20: 19-31: "Phúc cho những ai không thấy mà tin": Đức tin không dựa trên đôi mắt thể lý nhưng dựa trên chứng tá của những người đã thấy. Chính nhờ đức tin này mà các Kitô hữu kết hợp sâu xa với Đức Kitô phục sinh và được sống nhờ Người.
/ 864 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cuộc Khổ Nạn Và Tinh Thần Phục Vụ - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 30-37: Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay mời gọi Kitô hữu cũng sống đời sống phục vụ, là cách thức thông phần vào cuộc Thương khó tử nạn của Chúa Giêsu.