Clock-Time

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng

/ 1890 / Suy Niệm Chúa Nhật

Được Chúa Kêu Gọi Ơn Gọi Trở Nên Môn Đệ Của Chúa - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa" cho các môn đệ của mình. Các ông bỏ Thầy mình để theo Chúa, trở nên những môn đệ dầu tiên của Chúa Giêsu. 
/ 4327 / Suy Niệm Chúa Nhật

Biến Cố Truyền Tin - Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Lc 1: 26-38:  Trong lúc loài người chúng ta phải chịu nhận lấy số mệnh như một cái may cái rủi, tốt ai nấy nhờ, xấu ai nấy chịu, thì Thiên Chúa đã sinh ra bởi một người mẹ được tuyển chọn và điểm tô từ muôn đời, giữa muôn người phụ nữ.
/ 1699 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Hoán Cải Nội Tâm Đích Thực - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Lời hứa không bao giơ có thể thay thế việc làm, và lời nói hoa mỹ không bao giờ thay thế được những nghĩa cử. 
/ 1739 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hy Sinh Vì Tình Yêu - Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 16: 21-27: Để là Kitô hữu, phải chăng chỉ cần tuyên xưng như Phêrô về Chúa Giêsu Kitô : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống". 
/ 1402 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Mừng Cứu Độ Được Loan Báo Cho Mọi Người - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Tấm gương người đàn bà này là một lời mời gọi hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Có tin tưởng là có phép lạ ; mạnh mẽ tin thì sẽ muốn sao được vậy.
/ 1514 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bánh Thiên Chúa Ban Tặng - Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 14: 13-21:  Chúa Giêsu đã khẳng định : "Người ta sống không nguyên bởi bánh". Còn cần phải có của ăn thiêng liêng.
/ 1912 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hiệp Thông Trong Tình Yêu - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

Tin Mừng Ga 3: 16-18: Thiên Chúa là tình yêu, dấu chỉ vĩ đại nhất để chứng tỏ tình yêu của Ngài là Ngài đã ban tặng người con duy nhất là Chúa Giêsu cho thế gian để cứu độ nhân loại.
/ 1314 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đi Theo Chúa Giêsu Kitô - Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Tin mừng Ga 14: 1-12  Vững tin trong mọi hoàn cảnh khó khăn, trong mọi cơn giông tố thiêng liêng và trong mọi nẻo đường tăm tối của cuộc đời.