Clock-Time

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

/ 514 / Suy Niệm Chúa Nhật

Người Công Chính Tân Ước - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Trang Tin Mừng gởi đến chúng ta những ánh sáng, chân lý tuyệt đẹp của Chúa Giêsu. Trước tiên, hình ảnh của người thanh niên được mô tả như là hiện thân cho một sự thành công trong cuộc sống hiện đại hôm nay....
/ 766 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Mở Ra - Chúa Nhật XXIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 7: 31-37 Người ta bị câm điếc tâm linh khi không nghe tiếng Chúa để nói những lời sự thật, lời yêu thương, lời hòa giải. Nhiều lúc người ta chỉ nói những lời độc hại, gây chia rẽ và đau khổ cho nhau.