Clock-Time

Lm Phanxicô Xavie Lê Văn Nhạc

/ 265 / Suy Niệm Chúa Nhật

Con Búp Bê và Biển Cả - Lễ Chúa Ba Ngôi

Tin mừng Ga 3: 16-18: Với Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa muốn vạch ra cho chúng ta con đường của yêu thương và hiệp nhất.
/ 323 / Suy Niệm Chúa Nhật

Con Đường Mang Tên Giêsu - Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Tin mừng Ga 14: 1-12: Dẹp bỏ con đường cũ của thất vọng hoang mang để khai mở con đường mới, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cất bước lên đường theo Ngài. 
/ 206 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A - Lm Phanxicô Xavie Lê Văn Nhạc

Tin mừng Ga 10: 1-10: "Tất cả chúng ta đều được thiên chúa chọn để loan báo tin mừng và thông truyền ơn cứu độ" 

/ 201 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật III Phục Sinh A - Người Bạn Đồng Hành

Tin Mừng Lc 24: 13-35:  Bạn đang sầu khổ vì những mất mát ê chề trong cuộc sống ư ? Bạn đang cảm thấy mình ở dưới vực thẳm của tội lỗi ư ? Chúa Giêsu của làng Emmau đang nói với bạn :Đừng thất vọng 
/ 219 / Suy Niệm Chúa Nhật

Dấu Chân Của Thiên Chúa - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31: "Chúa ơi, con không xin được xem thương tích Chúa như ông Tôma, nhưng con tuyên xưng Chúa là Chúa của con. Hãy làm cho con luôn tin vào Chúa, cậy trông Chúa và yêu mến Chúa hơn nữa".
/ 366 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Mùa Chay A - Cành Lá Phản Bội

Tin Mừng Mt 27: 11-26 Nếu tôi là người đương thời có liên quan đến vụ án Chúa Giêsu, tôi sẽ đứng trong nhóm người nào và với thái độ nào ?
/ 167 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lưỡi Hái Hay Chìa Khóa Vàng - Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay A

Tin Mừng Ga 11: 3-7.17.20-27.33-35:  Chúa Giêsu tuyên bố : "Tôi là sự sống. Ai đang sống mà tin tôi sẽ không bao giờ chết". Chúa không nói đùa. Chúa không thể đùa với sự chết, vì nó hoàn toàn trái nghịch với Ngài.
/ 386 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay A - Ai mù mắt? Ai Sáng Mắt?

Tin mừng Ga 9: 1-41: Điều kiện tiên quyết cho những ai muốn bước đi trong ánh sáng, đó là phải nhận biết bóng tối mù lòa của chính mình. Chỉ những ai biết mình mù tối mới khát khao sự sáng và mới chân thành đón nhận ánh sáng.