Clock-Time

Lm. Alfonso

/ 1226 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa để Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu
/ 909 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật V Phục Sinh A - Trong Vòng Tay Chúa - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 14: 1-12: “Thầy đi dọn chỗ cho các con để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”
/ 1095 / Suy Niệm Chúa Nhật

Từ Đắng Lòng Trở Nên Ấm Lòng - Suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Tin mừng Lc 24: 13-35: Nếu như hai môn đệ ban đầu đắng lòng khi kể về Thầy của họ, thì giờ đây, chẳng những họ ấm lòng mà còn bừng cháy tâm hồn vì đã gặp gỡ được Đấng Phục Sinh.
/ 1062 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20: 1-9: Trình thuật Tin mừng về sự kiện Chúa Phục Sinh, sự kiện ngôi mồ trống lại là một dấu chỉ minh chứng cho việc Chúa Kitô sống lại.
/ 990 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá - Lm. Alfonso

Bước vào Tuần Thương Khó, chúng ta được mời gọi lắng đọng tâm hồn, được sự góp sức của sự giãn cách thể lý để chúng ta có dịp bớt đi những lo toan bận bịu bên ngoài, hầu có thể dành nhiều giờ hơn lắng đọng tâm hồn, suy ngẫm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người
/ 1354 / Suy Niệm Chúa Nhật

Xin Ban Cho Con Con Mắt Đức Tin - Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội cử hành Chúa nhật thứ IV Mùa Chay. Nhưng màu áo tím được thay thế bằng màu hồng vì ngày này còn được gọi là Chúa nhật của Niềm Vui 

/ 1113 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 17: 1-9: Vinh quang này làm cho các môn đệ ngây ngất, chỉ muốn sống mãi trên núi với Chúa mà thôi. Chính thánh Phêrô xác nhận điều này: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia”
/ 1019 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C - Lm Alfonso

Tin Mừng Lc 1: 26-38 "Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn, che chở, gìn giữ bạn như người Mẹ. Kinh Mân Côi phải là lời cầu nguyện trong gia đình bạn. Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình tồn tại với nhau".