Clock-Time

Lm. Anfoson

/ 1742 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C - Lm Anfonso

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha thôi.”
/ 2393 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:38-44: Hình ảnh trao dâng quảng đại ấy còn được minh họa rõ nét trong đoạn Tin Mừng theo thánh Marcô (12,41-44) hôm nay. Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang ở trong đền thờ, gần khu vực có đặt thùng tiền mà dân chúng và khách hành hương khắp nơi thường đến đây dâng cúng cho công việc tu bổ hay duy trì việc phụng tự của đền thánh..

/ 2975 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Lm. Anfonso

Tin mừng Mc 10: 46-52: Đoạn Tin Mừng hôm nay khi nghe biết Chúa Giêsu đang đi ngang qua, thì liền lớn tiếng kêu Người. Những người trong đám đông mắt sáng, đầy học thức và có công ăn việc làm, còn anh Bartimê chỉ là kẻ mù ăn xin lòng thương hại của mọi người...

/ 1589 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - Linh Mục Anfonso

Tin mừng Mc 10: 17-27: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa"...
/ 2746 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B - Lm. Anfonso

Tin mừng Mc 9: 30-37:  Chúa Giêsu còn minh họa rõ nét và ý nghĩa hơn cho lời dạy của Người bằng cử chỉ đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy đứa bé và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”...

/ 2600 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên B - Lm Anfonso

Tin Mừng Mc 8: 27-35  Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ tới vùng đất của dân ngoại, tới làng nhỏ miền Cêsarea Philiphê để tránh đám đông dân chúng. Người muốn biết xem dân chúng hiểu thế nào về Người...

/ 2126 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B - Lm Anfonso

Tin mừng Ga 6: 60-69:  Chúa Giêsu cũng chấp nhận sự thật phủ phàng ấy, Người liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Chúa Giêsu không muốn kéo số đông về mình vì chân lý không thuộc về số đông...

/ 2508 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - ​​​​​​​Lm Anfonso

Tin mừng Ga 6: 51-58: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống"...