Clock-Time

Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 1390 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật III Phục Sinh B - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Tin Mừng Lc 24:35-48:Việc loan báo Tin Mừng Chúa Kitô Phục sinh không đòi hỏi bất cứ một kỹ thuật cao siêu nào, mà việc đó nằm ngay chính nơi đời sống Kitô hữu, một con người cụ thể, trong môi trường sinh sống cụ thể.