Clock-Time

Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 966 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh C - Lm. Anton Hà Văn Minh

Tin Mừng Ga 14: 23-29: Bình của Chúa ban không là kho báu để cất giữ, để hưởng dùng một mình, nhưng là phương thế để phục vụ và mang lại bình an cho người khác. 
/ 5145 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C, Tin Mừng:Ga 13 31-35, Lm. AnTôn Hà Văn Minh
/ 3351 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 104 - Chúa Nhật VII Thường Niên Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 104 - Chúa Nhật VII Thường Niên - Tin mừng Lc 4 27,38 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 8320 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 99 - Chúa Giếsu chịu phép rửa Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 99 -------------------------- Chúa Giếsu chịu phép rửa - Lc 3,15-16.21-22 -  Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 8212 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 99 - Chúa Giếsu chịu phép rửa Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 99 -------------------------- Chúa Giếsu chịu phép rửa - Lc 3,15-16.21-22 -  Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 7476 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 98 - Chúa Nhật Chúa Hiển Linh C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 98 -------------------------- Chúa Nhật Chúa Hiển Linh C - Mt 2:1-12 Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 5538 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 97 - Chúa Nhật Thánh Gia Thất C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 97 -------------------------- Chúa Nhật Thánh Gia Thất C - Lc 2: 41-55 Lm. AnTôn Hà Văn Minh
/ 4150 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 94 - Chúa Nhật II Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36 - Lm. Antôn Hà Văn Minh