Clock-Time

Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 3125 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 230 | Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm C | Lc 16: 1 - 13 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 230 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm C, Lc 16: 1 - 13, Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 861 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên (Lc 14:1.7-14) - Lm Antôn Hà Văn Minh

Từ bỏ “cái tôi” để mở rộng đôi bàn tay, nhằm kiến tạo một cuộc sống công bằng yêu thương trong xã hội , đó cũng là điều mà Tin mừng hôm nay hướng tới. Chúa đề nghị: “ khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc” , lời đề nghị ở đây không chỉ là hành vi yêu thương, nhưng còn là sự công bằng, công bằng trong việc tôn trọng phẩm giá của những người nghèo.
/ 2357 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 221 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lc 15: 3 - 7 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 221 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lc 15: 3 - 7. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 1626 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 218 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C | Ga 20: 19 - 23 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 218 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C, Ga 20: 19 - 23, Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minha

/ 1879 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 215 | Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh - Năm C | Ga 10: 27 - 30 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 215 - Bài Giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C. Ga 10: 27 - 30. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 2187 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 212 | Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 212 - Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C. Lc 24: 1 - 12. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh