Clock-Time

Lm. Đan Vinh

/ 219 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tạ Ơn Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin mừng hôm nay cho thấy trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đã chữa cho mười người phong cùi được khỏi do đức tin của họ vào Người, biểu lộ qua lời cầu xin tha thiết và qua thái độ vâng lời ...

/ 188 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hiệu Lực Của Kinh Mân Côi - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 1: 26-38 Thái độ lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu Ý Chúa và mau mắn “Xin Vâng” của Đức Ma-ri-a là thái độ mà các tín hữu chúng ta cần học tập nơi Mẹ khi lần chuỗi Mân Côi....

/ 189 / Suy Niệm Chúa Nhật

Quan Tâm Phục Vụ Những Người Bất Hạnh - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên C

Lc 16: 19-31 Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện về một ông nhà giàu và người hành khất La-da-rô nghèo khó. Ông nhà giàu thì ăn mặc sung sướng đang khi La-da-rô có cuộc sống rất tồi tệ....

/ 157 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khôn Ngoan Trong Việc Sử Dụng Tiền Của - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 16:1-13: Bài Tin mừng hôm nay dạy các môn đệ phải khôn ngoan, biết nhìn xa để chuẩn bị cho tương lai sau này. ...

/ 152 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bao Dung Nhân Hậu Như Cha Trên Trời - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 15: 1-32  Thiên Chúa luôn yêu thương mọi người là con cái của Ngài. Ngài đã sai Con Một đến trần gian là Đức Giê-su để ban ơn cứu độ cho loài người.  ...

/ 211 / Suy Niệm Chúa Nhật

Điều Kiện Để Đi Theo Làm Môn Đệ Đức Giêsu - Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 14: 25-33 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi”...

/ 269 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - Phấn Đấu Đi Qua Cửa Hẹp Mà Vào Nước Trời

Tin mừng Lc 13: 22-30: Tin mừng hôm nay trình bày về những điều kiện để được gia nhập vào Nước Thiên Chúa do Đức Giê-su thiết lập là: Phải vào qua cửa hẹp, phải vào kịp thời trước khi cửa đóng, và phải đủ các điều kiện để được vào trong Nước ...

/ 321 / Suy Niệm Chúa Nhật

Góp Phần Làm Bùng Cháy Ngọn Lửa Tin Yêu Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên C

Tin mừng  Lc 12:49-53:  “Thầy đã đến ném Lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bùng lên”...