Clock-Time

Lm. Đan Vinh

/ 1638 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Giêsu Thiên Sai Vũ Trụ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 23: 35-43 Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta về với hình ảnh Đức Giê-su trên cây thập tự với bản án trên đầu: “Giê-su Na-da-rét Vua dân Do thái”. 

/ 1143 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết - Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Năm C

Khi sai mười hai Tông đồ đi giảng, Đức Giê-su tiên báo cho các ông biết những sự bách hại vì Danh Người đang chờ đón các ông. Tuy nhiên chính khi bị bách hại lại là cơ hội tốt để các ông làm chứng trước tòa án Do thái và các chính quyền ngoại đạo.

/ 1280 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chuẩn Bị Đón Chờ Chúa Đến - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 5-19 Tin mừng Chúa Nhật hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su tiên báo về sự hủy diệt Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về giờ chết của mỗi người chúng ta và về ngày tận thế chung của toàn thể nhân loại. Đồng thời chúng ta biết nên làm gì để chuẩn bị cho ngày ấy.

/ 1501 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Cuộc Sống Vĩnh Hằng Đời Sau - Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Lc 20: 27. 34-38: Những người phái Xa-đốc không tin có sự sống lại sau này, nên khi nghe Đức Giê-su giảng về mầu nhiệm kẻ chết sống lại, họ đã tìm cách phi bác giáo lý ấy qua một câu chuyện giả tưởng về bảy anh em nhà kia theo luật Thế Huynh của Mô-sê.
/ 1424 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Hoán Cải Của Tình Thương - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Bài Tin mừng hôm nay nhằm chứng minh Đưc Giê-su là Đấng Thiên Sai, với sứ mệnh “tìm và cứu chữa những gì đã hư mất”. 

/ 1429 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khiêm Hạ - Điều Kiện Để Được Ơn Tha Thứ - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên C

Tin Mừng Lc  18: 9-14 Trong Tin Mừng hôm nay, nhận thấy "một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác", Đức Giê-su đã kể dụ ngôn về hai người lên Đền Thờ cầu nguyện để dạy bài học khiêm nhường. Đây là nhân đức đứng đầu, không những chinh phục được thiện cảm của người chung quanh, mà còn nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa . 

/ 5004 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kiên Trì Cầu Nguyện - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 18: 1-8 Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su đã dạy các môn đệ: "Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí" (Lc 18,1). Người muốn các tín hữu chúng ta cũng phải kiên trì cầu nguyện để được Chúa ban ơn cứu độ. Nhưng tại sao chúng ta lại phải cầu nguyên và phải cầu nguyện thế nào?

/ 1765 / Suy Niệm Chúa Nhật

Truyền Giáo Trong Thế Giới Hôm Nay - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 28: 16-20 Trong bài Tin mừng của thánh Mát-thêu hôm nay, Đức Giê-su Phục Sinh hẹn các Tông đồ đến một ngọn núi tại miền Ga-li-lê. Ở đó sau khi tuyên bố được Chúa Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất, Chúa Phục Sinh đã chỉ thị cho các Tông đồ đi khắp thế gian thâu nạp môn đồ cho Người, làm phép rửa cho họ “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”