Clock-Time

Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

/ 493 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

Tin mừng Ga 10: 27-30  Chúa nhật thứ 4 Phục sinh hôm là, được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Là Chúa nhật mà toàn thể giáo hội hương về việc cầu nguyện cho các linh mục, giám mục luôn biết sống theo gương Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành đối ...

/ 3798 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 107 - Chúa Nhật II Mùa Chay - C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 107: Chúa Nhật III Thường Niên C- Tin mừng Lc 13: 1-9 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...

/ 8309 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 100 - Chúa Nhật II Thường Niên C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 100 - Chúa Nhật II Thường Niên C, Tin Mừng Ga 2: 1-11, Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...

/ 4967 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 95 - Chúa Nhật III Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 95 - Chúa Nhật III Mùa Vọng C - Tin mừng  Lc 3, 10-18 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...