Clock-Time

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

/ 1292 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Thánh Thần, Sức Sống của Thiên Chúa

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần là ánh sáng và tình yêu cho mọi người chúng ta. Ước chi Ngài giúp chúng ta hết thảy thấu hiểu và yêu mến Chúa Cha và Chúa Con. Được thế, chúng ta sẽ là những người con yêu của Thiên Chúa, những người con không sinh bởi xác thịt và máu huyết, nhưng bởi Chúa Thánh Thần...
/ 1298 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Giới Răn Yêu Thương Của Chúa Giêsu

Tin mừng Ga 15: 9-17: « Anh em hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em ».  Giới răn đó vẫn mời gọi mỗi người chúng ta, chúng ta hãy là tảng đá để thay đổi cái dòng chảy của dòng sông,  thay đổi cái lối sống hận thù bằng cái lối sống yêu thương của chúng ta.