Clock-Time

Lm. Giuse Đỗ Văn Thuỵ

/ 1869 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khiêm Nhường Đích Thực - Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Chúa Giêsu đưa ra luật cao cả rằng trong những kẻ theo Ngài, sự hạ mình và cảm biết mình vô giá trị trước mặt Chúa là điều kiện cốt yếu để được vinh dự: vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
/ 2014 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - Hãy Vào Cửa Hẹp

Tin mừng Lc 13: 22-30: Đức Giêsu nói với chúng ta: “hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”, “vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó”. Hãy chọn con đường nhỏ hẹp, vì “cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. 
/ 1532 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XX Thường Niên C- Thế nào là hòa bình của thế gian?

Đức Giêsu nói: “các con tưởng Thầy đến  để đem sự bình an đến thế gian ư? Không phải thế đâu, Thầy đến để đem sự chia rẽ”

/ 2440 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng - Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 35-40 Tỉnh thức không phải là không ngủ mà là ngủ trong thức tỉnh. Tỉnh thức không phải là ngồi không mà chờ đợi, nhưng vẫn làm việc như thường trong tư thế chờ đợi. 
/ 1916 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Thu Tích Kho Tàng Trên Trời - Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 12: 13-21 Sứ điệp mà Đức Giêsu muốn loan báo cho chúng ta hôm nay: hãy dùng của cải đời này mà “làm giầu trước mặt Thiên Chúa”
/ 2657 / Suy Niệm Chúa Nhật

ABBA! Lạy Cha - Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-13: Khi cầu nguyện, chúng ta không thể làm gì hơn là xin ơn tha thứ, vì dù con người tốt nhất trong chúng ta cũng chỉ là một tội nhân đến trước Thiên Chúa vô cùng thánh thiện.
/ 1732 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa gọi: Matta - Matta - Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

Tin Mừng Lc 10, 38 – 42: “Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
/ 1385 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Đi Và Làm Như Vậy - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C

Tin mừng Lc 10, 25-37: Chúa Giêsu mong muốn mỗi người tín hữu hãy tự xem mình và hành động như Người Samaritanô Nhân Hậu giúp người lâm nạn giữa đường cũng như cứu vớt những linh hồn lạc lõng.