Clock-Time

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

/ 667 / Suy Niệm Chúa Nhật

Con Đường Khổ Giá - Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 16: 21-27: Những điều kiện Chúa Giêsu đề ra cho các môn đệ cũng là những điều kiện được đề ra cho chúng ta hôm nay: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
/ 471 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên A - Thầy là Đấng Kitô - Con Thiên Chúa hằng sống

Tin Mừng Mt 16: 13-20: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống.” Điều quan trọng là Đức Kitô Hằng Sống đó đối với chúng ta như thế nào.
/ 375 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lòng tin của người đàn bà xứ Canaan - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Tin và Yêu giống như chiếc chìa khoá vạn năng có thể mở được mọi cánh cửa. Mở được cánh cửa Nước Trời. Mở được cả tâm hồn của Thiên Chúa. 
/ 501 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bánh Hóa Nhiều - Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 14: 13-21: Trên vạn nẻo đường Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm và gặp gỡ những con người ấy. Chỉ cần một chút quảng đại, một chút đóng góp của con người là đủ để Thiên Chúa thực hiện một phép lạ.
/ 499 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Cứ Để Cả Hai Cùng Lớn Lên

Mt 13: 24-43: Trong cuộc sống của chúng ta, cỏ lùng luôn mọc chung với lúa tốt, bóng tối luôn chen lẫn với ánh sáng, cái ác luôn sống chung với cái thiện. Thiên Chúa cũng không cho phép nhổ cỏ lùng ngay vì sợ hại đến lúa.
/ 704 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hiền Lành Và Khiêm Nhượng Trong Lòng - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên A

Tin mừng Mt 11:25-30 Cuộc đời của Kitô hữu chúng ta không phi lý, bởi vì những vất vả, lao nhọc của chúng ta là một phương thế để cứu rỗi chúng ta. 
/ 672 / Suy Niệm Chúa Nhật

Điều Kiện Theo Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 37-42: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho biết điều kiện đó là phải từ bỏ tất cả: gia đình, của cải, nghề nghiệp và chính bản thân mình.
/ 580 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên A - Thánh Tâm và Lòng Thương Xót

Hàng ngày hãy nhắc lại sự phó dâng ấy để luôn lúc nào cũng hướng về Chúa và cầu xin:  “Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin ban cho con kính mến Trái Tim Chúa một ngày một hơn