Clock-Time

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

/ 528 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 24: 37- 44: Bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay cho thấy: Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta biết Người sẽ Quang Lâm bất chợt và chụp bắt chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi những lo toan hằng ngày...

/ 367 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tử Đạo Trong Cuộc Sống Hôm Nay - Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Năm C

Ngày lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay thôi thúc chúng ta hãy theo gương các Ngài để biết tử đạo trong đời sống hằng ngày.  Hãy thực hiện lời Chúa dạy chúng ta: « Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo »(Lc ...

/ 605 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Sự Sống Đời Sau - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Tin vào sự sống lại không phải là niềm tin vu vơ, phản khoa học, nhưng ngược lại chính các nhà khoa học thượng thặng lại tin nhận điều đó. Một lần nữa chúng ta lập lại lời tuyên xưng trong kinh tin kính: “tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và ...

/ 489 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hôm nay, nhà này được ơn Cứu Độ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10    Bài Tin Mừng hôm nay nhằm nói lên sứ mạng của Đức Giêsu là “tìm và cứu chữa những gì đã hư mất”. Ông Giakêu đã là người được cứu chữa. ...

/ 644 / Suy Niệm Chúa Nhật

Làm Thế Nào Để Lời Cầu Nguyện Được Chúa Chấp Nhận - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên C

Tin Mừng Lc  18: 9-14  Tin Mừng hôm nay đề cao lời cầu nguyện khiêm nhường của người Thu Thuế, không nhìn sang người khác, không so sánh mình với kẻ khác, nhưng nhìn vào chính mình và so sánh mình với mẫu gương của Chúa...

/ 1507 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khánh Nhật Truyền Giáo 2019 - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 28: 16-20  Trong sứ điệp năm nay, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến việc “tái khám phá chiều kích truyền giáo của lòng tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô, một lòng tin đã được Thiên Chúa thương ban cho chúng ta trong Phép Rửa”.&...

/ 252 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa chữa 10 người phong cùi được lành bệnh, nhưng trớ trêu thay trong mười người được hưởng ơn chữa lành vô cùng lớn lao ấy, chỉ có một người biết dâng lời tạ ơn, mà người ấy lại là người Samari ngoại đạo. Còn những người vẫn ...

/ 368 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C - Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin Mừng Lc 1: 26-38 Năm 1571, lịch sử được chứng kiến một thành quả vĩ đại của kinh Mân Côi. Cuộc chiến thắng xảy ra hết sức lạ lùng, nhờ hiệu quả của kinh Mân Côi. Chính biến cố lịch sử này là nguồn gốc lễ kính Thánh Mẫu Mân Côi....