Clock-Time

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

/ 485 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên A - Thánh Tâm và Lòng Thương Xót

Hàng ngày hãy nhắc lại sự phó dâng ấy để luôn lúc nào cũng hướng về Chúa và cầu xin:  “Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin ban cho con kính mến Trái Tim Chúa một ngày một hơn
/ 569 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Bàn Tiệc Thánh và bữa ăn gia đình

Tin mừng Ga 6: 51-58: Hôm nay chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, trung tâm của Giáo Hội, trung tâm của đời sống đức tin, trung tâm của giáo xứ và đời sống của mỗi người như Công đồng Vatican II đã nói: “Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo”
/ 507 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin mừng Ga 3: 16-18: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Một Chúa mà có Ba Ngôi. Mầu nhiệm mà chúng ta nhắc tới mỗi khi làm dấu Thánh Giá.
/ 501 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngôn Ngữ Của Chúa Thánh Thần - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần không chỉ là một bản vị thiêng liêng trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Trái lại Thánh Kinh nói với chúng ta rằng Chúa Thánh Thần lại rất cụ thể như niềm vui, bình an, kiên nhẫn, lòng tốt, đức chịu đựng, trung tín, dịu dàng và trong sạch.
/ 679 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin mừng Mt 28:16-20 Ngày lễ Thăng Thiên hôm nay, Chúa muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta: cuộc sống trên trần thế này không làm thỏa mãn chúng ta và trần gian này chỉ là nơi tạm bợ, chưa phải là nơi ở vĩnh viễn của con người. 
/ 411 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần - Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 14:15-21 Chúa Giêsu của bài Tin Mừng hôm nay cũng sắp lìa bỏ thế gian mà về cùng Ðức Chúa Cha. Ngài cũng hết sức lo lắng cho các kẻ Ngài yêu. Và Ngài tiên báo về những khó khăn họ sắp phải gánh chịu nhưng Ngài cũng cho biết Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc họ, ngay cả khi vắng mặt. 
/ 787 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A - Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống

Tin mừng  Ga 14: 1-12: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy
/ 426 / Suy Niệm Chúa Nhật

Emmau, Con Đường Của Gặp Gỡ - Chúa Nhật III Phục Sinh A

Lc 24: 13-35: Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta chân lý quan trọng này: tha nhân chính là hình ảnh, hay một cách nào đó, là hiện thân của Thiên Chúa hay Đức Giêsu.