Clock-Time

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

/ 2406 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A | Mt 28:16-20 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Cuộc sống hiện tại của chúng ta là như thế đấy, nên mừng ngày Chúa lên trời hôm nay muốn nhắn nhủ chúng ta: cuộc sống trên trần thế này không làm thỏa mãn chúng ta và trần gian này chỉ là nơi tạm bợ, chưa phải là nơi ở vĩnh viễn của con người. Quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời. Hiểu như thế chúng ta mới thấy được cuộc sống trần gian này chỉ là một giai đọan, một sự chuyển tiếp dẫn chúng ta về quê trời, nơi Chúa Giêsu đã về trước để chuẩn bị cho chúng ta... 

/ 2662 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Giêsu Hứa Ban Thánh Thần - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh Năm A | Ga 14:15-21 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Với Gioan, tình yêu là nền tảng mọi sự. Thiên Chúa yêu Chúa Giêsu, Chúa Giêsu yêu Thiên Chúa; Thiên Chúa yêu con người. Chúa Giêsu yêu con người. Con người yêu Thiên Chúa qua Chúa Giêsu; con người yêu thương nhau; trời, đất, con người, Thiên Chúa, con người và con người gắn bó với nhau trong tình yêu...

/ 2745 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Chiên Lành - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh - Lễ Chúa Chiên Lành | Ga 10:1-10 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu đề cập đến hai loại chuồng chiên. Tại các làng mạc và thị trấn, có những đàn chiên cộng đồng, tất cả các bầy chiên tại địa phương đó đều được nhốt chung khi chúng trở về buổi tối. Các chuồng chiên ấy được bảo vệ bằng một khung cửa thật chắc chắn mà chỉ có người canh cửa mới được giữ chìa khóa mà thôi...

/ 2573 / Suy Niệm Chúa Nhật

Trên Đường Emmau - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh - Năm A| Lc 24:13-35 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Trước khi các môn đệ thành Emmau nhận ra Ngài, thì Ngài đã ở giữa họ và đã có ảnh hưởng nơi họ rồi: “lòng chúng ta lại đã không cháy bừng bừng lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta, và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta đó sao?” Tâm hồn họ ngầm cháy. Sự kết hợp với Chúa Kitô nung nấu các linh hồn mà nếu không có Ngài, các tâm hồn đó sẽ lạnh ngắt và chết mất...

/ 2030 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Tin của Tôma - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật II Phục Sinh | Ga 20,19-31 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

“Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi”. Tôma không đi nửa đường. Ông không rêu rao sự hồ nghi để làm trò; ông hồ nghi để được chắc chắn. Và khi chắc chắn, ông đi tới cùng. Ta không biết chắc những gì xẩy ra cho Tôma và những ngày sau đó. Nhưng trong sách ngụy thư gọi là Công Vụ của thánh Tôma ủng hộ về câu truyện của ông. Tất nhiên đó chỉ là hoang đường, nhưng trong đó chắc chắn có đức tính của Tôma... 

/ 2104 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngôi Mộ Trống - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Phục Sinh | Ga 20:1-9 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Nơi mồ mả sao có thiên đàng; nơi mồ mả không có những người thân yêu của ta. Thân xác thối rữa của họ có thể còn đó, nhưng con người thực của họ có thể đang ở trên thiên đàng với Chúa Giêsu, mặt đối mặt với Người, trong vinh quang Thiên Chúa. Khi gặp sầu muộn, đừng để nước mắt làm mờ vinh quang; cũng đừng dán mắt vào mộ huyệt mà quên thiên đàng...

/ 2060 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Lá A | Mt 27:11-54 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Chúa đã chết một cách thê thảm, nhưng cái chết thê thảm này lại là một cái chết của một vị Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa và giá trị về cái chết của Chúa Giêsu. Người là Con Thiên Chúa, nên cái chết của Người có ý nghĩa vô cùng lớn. Cái chết của người có giá trị cứu chuộc muôn người, trong đó có chúng ta đang hiện diện nơi đây.
/ 1873 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lazarô Sống Lại - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay A | Ga 11:1-45 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Khi đến Bêtania, Chúa Giêsu biết dầu Ladarô bị bệnh gì, Người cũng có quyền cứu chữa, nhưng Chúa lại nói ‘Ladarô bị bệnh là dịp để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa’