Clock-Time

Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

/ 2376 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 82 - Chúa Nhật XXII Thường Niên B Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 82 - Chúa Nhật XXII Thường Niên B - Mc 7: 1-8a.14-15.21-23. Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán. Ca khúc: Con thuộc về Ngài -Hồng Trần. Trỉnh bày: Ca sĩ Ái Trinh..
/ 1959 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 69 - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Hot

Muối Men Cho Đời 69 - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán, Tin Mừng: Mc 14: 12 -16.22.26