Clock-Time

Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

/ 3417 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Tin mừng Mc 10, 46-52 - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy...
/ 2289 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 86 - Lễ Đức Mẹ Mân Côi Hot

Muối Men Cho Đời 86 - Chúa Nhật XXVII Thường Niên B - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lc 1: 26-38; Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy; Ca khúc: Đường con theo Chúa, Tác giả: Thanh Lâm - Quốc Vũ, Trình bày: Maria Phạm Thị Tú Trinh...
/ 3218 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 81 - Chúa Nhật XXI Thường Niên B Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 81 - Chúa Nhật XXI Thường Niên B - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy; Ca khúc: Chúa cười - Con an tâm; Tác giả: Quang Phúc; Trình bày: Ca sĩ Diệu Hiền
/ 2302 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 37 - Cho Con Trái Tim Của Chúa (CNTN-24A) Hot

Tin Mừng Mt 18: 21-35, CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Ca khúc: Cho Con Trái Tim Của Chúa, Nhạc và lời: Đinh Công Huỳnh, Trình bày: Sr M. Cecilia Trần Thị Mỹ Lệ - Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường