Clock-Time

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

/ 2356 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 227 | Bài Giảng Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm C | Lc 13, 22 - 30 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông Hot

Muối Men Cho Đời 227 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm C. Lc 13, 22 - 30. Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông.

/ 1989 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 219 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C | Ga 16: 12 - 15 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông Hot

Muối Men Cho Đời 219 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C. Ga 16: 12 - 15. Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông