Clock-Time

Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy

/ 705 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Chạy - Chúa Nhật Phục Sinh (Ga 20:1-9) | Từ ngữ Kinh Thánh

Thánh Kinh đưa ra hình ảnh “chạy” với cả hai nghĩa đen và biểu tượng. Hình ảnh đời sống kitô hữu như là một cuộc chạy thật ấn tượng.
/ 24237 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Hiền hậu - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Hiền hậu, một diễn tả sự cảm thông, theo gương những đối xử của Thiên Chúa với sự mỏng manh yếu đuối và mong các tín hữu cũng đối xử với người khác như vậy.
/ 606 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Mượn - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Cho mượn là việc tự do trao quyền sử dụng tạm thời của cải mà không đòi lời lãi. Kinh Thánh đưa ra những điều kiện của việc cho mượn và nhấn mạnh các trách vụ dẫn tới.
/ 666 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Lừa tơ - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Lừa (hay ngựa) tơ là một con vật còn non, chưa được thuần hoá. Trong Thánh Kinh, con vật này được nối kết với sự khiêm tốn hay an bình.
/ 583 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Đức Giêsu Kitô là Chúa - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa, danh hiệu diễn tả uy quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu Kitô và nền tảng người ta cần nhận biết về Người. Danh hiệu này đặc biệt nối kết với sự phục sinh và việc Người lại đến.
/ 490 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Con Vua Đavit - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu là Con Vua Đavít theo pháp lý, qua người cha nuôi là thánh Giuse (Mt 1,18-25 Lc 2,1-7). Các bản gia phả đều nhằm chứng minh điều đó (Mt 1,16 Lc 4,23) và lời sứ thần truyền tin đã xác quyết như vậy
/ 1396 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 25/3: LỄ TRUYỀN TIN | Phụng vụ chư thánh

Lễ truyền tin đối với Đức Maria : một Evà mới, trung thành và vâng phục với lời "Xin vâng" quảng đại” (Lc 1,38) do Đức Chúa Thánh Thần. Maria trở thành Mẹ Chúa Trời...
/ 660 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Tin tức - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh

Thông tin về những biến cố ý nghĩa hay mới mẻ, được truyền đạt bởi các phương tiện chính thức hay không. Sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô đặt trọng tâm vào tin mừng về Nước Chúa.