Clock-Time

Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy

/ 1431 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 03-11: Thánh Martinô Porres, Tu sĩ (1579-1639)

1579 là niên biểu ghi nhớ ngày sinh ra của Martinô ở Lima, Pêru con của một người mẹ da đen và của một người cha hiệp sĩ và 1639 là niên biểu ghi nhớ ngày qua đời của thánh nhân. Sáu mươi năm giữa hai niên biểu này là khoảng thời gian Martinô tiến tới miền ánh sáng, trong sự khiêm tốn và hiến mình trọn vẹn để phục vụ các bệnh nhân. 
/ 1061 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 01-11: Các Thánh Nam Nữ

Trước hết đây là lễ các Thánh tử đạo. Vào đầu thế kỷ V, Đức Giáo Hoàng Bonifaciô IV đã nhận từ tay hoàng đế một đền thờ ngoại giáo, đền Panthéon. Được dựng để tôn vinh các thần. Ngài đã biến thành đền thờ dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và các thánh tử đạo. Xác các thánh an nghỉ trong các hang toại đạo được chuyển về nhà thờ trong một cuộc lễ huy hoàng. Mỗi năm các tu viện đều nhắc lại kỷ niệm này.
/ 1787 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 28-10: Thánh Simon Tông đồ và Thánh Giuđa Tông đồ

Tân ước ngoài việc đặt thánh Simon vào danh sách nhóm 12, đã không cung ứng một chỉ dẫn trực tiếp nào liên quan đến vị tông đồ này. Còn thánh Giuđa, Vị tông đồ này mang nhiều tên khác nhau như Tađêo (Mt 10,3; Mc 3,18) hay Giuđa (Lc 6,16; Cv 1,13). 
/ 864 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 24-10: Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục - Tổ phụ dòng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria

"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi" 
Đó là châm ngôn và chương trình đời sống thánh ANTÔN MARIA CLARET
/ 922 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 23-10: Thánh Gioan Capistranô, Dòng Phanxicô (1386-1456)

Cha của Gioan là một nhà quí tộc người Pháp đã theo bá tước Anjon trong cuộc chinh vương quốc Naples. Để ân thưởng cho lòng can đảm, ông đã được chiếm những lãnh điạ rộng lớn.
/ 572 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 19-10: Thánh Phaolô Thánh Giá (1694-1775)

Ít có biến cố đẹp mắt để ghi lại cuộc đời của Paul Prannes Daniel. Thường trọn đời ngài dành cho cầu nguyện, sám hối và tôn sùng cụôc tử nạn của Chúa. Ngài là dụng cụ phổ biến lòng tôn sùng này với dòng tu ngài thiết lập, dòng Thương khó. 
/ 581 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 18-10: Thánh Luca, thánh sử

Thánh Luca, tác giả Phúc âm thứ ba và sách Công vụ sứ đồ, là người đóng góp đơn độc và rông rãi nhất cho Tân ước. Như các tác phẩm cho thấy, ngài là một trong những Kitô hữu có học nhất thời Giáo Hội ly khai
/ 940 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 17-10: Thánh Inhaxiô thành Antiokia, Giám Mục Tử Đạo ( 107)

Người ta nghĩ rằng: thánh Inhaxiô thành Antiôkia chính là đứa trẻ mà Chúa Giêsu đã ôm vào lòng và đặt giữa các tông đồ để làm gương mẫu về lòng trong trắng và đức khiêm tốn Kitô giáo.