Clock-Time

Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn

/ 10140 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 63 - Chúa Nhật Lễ Lá B Hot

Chúa Nhật Lễ Lá Năm B, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Ca khúc: Đường Thập Tự, Sáng tác: Đỗ Vi Hạ, Trình bày: Phaolô Phạm Ngọc Thạch
/ 1146 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật - Lễ Chúa Hiển Linh

Hiển linh là sự tỏ ra một cách linh thiêng. Lễ Hiển Linh nghĩa là lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Chúa đã hiển linh khi giáng sinh, đê cho người ta thấy Người nơi máng cỏ;