Clock-Time

Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

/ 1448 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C  , TV 103, Huy Hoàng
/ 1532 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C Hot

ĐÁP CA:  Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C  , TV 46, Huy Hoàng
/ 1046 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C  , TV 144, Huy Hoàng
/ 1032 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C - , TV 99, Huy Hoàng
/ 904 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C - , TV 29, Huy Hoàng
/ 1573 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh Năm C - , TV 117, Huy Hoàng
/ 2249 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật VI Mùa Chay - C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật Lễ Lá Năm C, Tin Mừng: Lc 22: 14 - 23.56, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng
/ 1844 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C, TV 21, Huy Hoàng