Clock-Time

Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

/ 2012 / Muối Men Thời Sự

Điểm Tin Trong Tuần Giáo Phận Phú Cường 5.2 đến 11.2.2018 Hot

1. Giáo Xứ Cao Xá - Lễ Đức Mẹ Dâng Đức Chúa Giêsu Trong Đền Thánh; 2. Phong Trào Cursillo Giáo Phận Phú Cường Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo Tại Giáo Xứ Lộc Tấn - Hạt Bình Long; 3. Giáo Xứ Bến Sắn Tổ Chức Đêm Hội Xuân 2018; 4. Thánh Lễ Tạ ...

/ 1985 / Muối Men Thời Sự

Điểm Tin Trong Tuần Giáo Hội Hoàn Vũ 5.2 đến 11.2.2018 Hot

Tin Giáo Xứ Dầu Tiếng,  Mừng Hai Tân Linh Mục Về Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Giáo Xứ Dầu Tiếng; Tin Giáo Xứ Tân Qui, Ban Bác Ái Hạt Củ Chi Tổ Chức Chuyên Đề Về Mầu Nhiệm Sự Sống Cho Những Người Di Dân; Chương trình muối men cho đời – chuyên đề 2 ...