Clock-Time

Lm.Alfonso

/ 1136 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 1: 35-42:  Mỗi người là một kiệt tác vô cùng độc đáo mà Thiên Chúa dựng nên. Ngài đã kêu gọi mỗi người làm môn đệ Ngài theo những cách khác nhau. 
/ 1026 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Hôm nay, Chúa nhật thứ III Mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật Hồng, đánh dấu việc chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của mùa Vọng. Đây là Chúa nhật của niềm vui vì giờ Con Chúa đến gần.
/ 1255 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A - Lm. Alfonso

Mt 10: 17-22: Giáo Hội thời nào cũng cần những người dám sống đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Sống đức tin là một loại tử đạo không đổ máu, không đòi hy sinh mạng sống. 
/ 516 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 5: 1-12: Thiên Chúa muốn mọi người nên thánh chẳng trừ ai, nên chẳng gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh dù chúng ta đang là những người còn vương nhiều tội lỗi.
/ 815 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 22: 34-40: Thiên Chúa qua Môisen đã huấn dụ dân việc yêu mến Thiên Chúa phải dẫn chúng ta đến việc biết yêu thương anh chị em mình, nhất là những người bé mọn, yếu thế, những người không có địa vị trong xã hội.
/ 906 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A - Khánh Nhật Truyền Giáo - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 28: 16-20: “Mỗi người ở ngoài Chúa là một cánh đồng truyền giáo, và mỗi người ở trong Chúa là một nhà truyền giáo”.
/ 448 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 22: 1-14: Hình ảnh “bữa tiệc” trong Thánh Kinh nhằm nói đến hạnh phúc Thiên quốc, mà những người dự tiệc là những người được hưởng hạnh phúc ấy.
/ 379 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên A - Lm. Alfonso

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Sửa lỗi đòi sự tế nhị, kín đáo, thông cảm với yếu đuối lỗi lầm của nhau. Đây là một bổn phận và bác ái mà chúng ta phải thực thi cho tha nhân.