Clock-Time

Lm.Alfonso

/ 1046 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng A (Mt 24:37-44) - Lm Alfonsô

Khởi đầu của Năm phụng vụ là một Mùa Vọng, mùa của sự đợi chờ. Sắc màu tím được dùng trong phụng vụ mùa vọng không phải là màu tím của u buồn ảm đạm, mà là màu tím xanh biểu tượng của sự trung tín, của sự đón đợi. Và từ Mùa Vọng: Adventum được lấy từ tiếng Latinh có nghĩa là sự đến. Chúa Giêsu không giới thiệu mình cho chúng ta như một người của quá khứ, nhưng như một người của tương lai. Cũng vậy, việc Người quang lâm như một biến cố tương lai.
/ 1150 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên C (Mt 10:17-22) - Lm Alfonsô

Không phải mà tự dưng lễ kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam được phép mừng kính long trọng như vậy. Có thể nói, hơn hai mươi thế kỷ qua, chưa có một tôn giáo nào trên thế giới bị bách hại nặng nề, kinh khủng và lâu dài cho bằng Kitô giáo. Lần giở lại Sách Khâm Định Việt Sử thời Trung Cổ và Cận Đại cho biết trong vòng 300 năm, hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng đất Việt đã âm thầm mọc lên và sinh hoa kết trái.
/ 1277 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên C (Lc 20:27-38) - Lm Alfonso

Số phận của con người sau khi chết vẫn là một dấu chấm hỏi bí ẩn đối với mọi thời đại, và là câu hỏi phổ biến nhất mà con người có thể đặt ra. Ngay giữa những người Do Thái giáo cũng có hai lập trường khác nhau về vấn đề này. Những người thuộc phái Sađốc mặc dầu tin vào Thiên Chúa quyền năng, nhưng vẫn cho rằng con người chết là hết. Vậy nếu hiểu đời người cùng lắm là 100 năm, sau đó thì ai cũng chết và thế là hết, không còn gì nữa cả thì con người ta dễ suy nghĩ còn sống bao lâu thì hãy lo hưởng thụ.
/ 719 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt 5:1-12) - Ngày 1-11 - Lm Alfonsô

Vào ngày đại lễ Chư Thánh Nam Nữ, Giáo hội công bố đức tin của mình vào cuộc sống mai hậu. Với hình ảnh từ sách Khải Huyền, thánh Gioan tông đồ cho biết đoàn người đông đảo không tài nào đếm được, họ vui hưởng cuộc sống bình an, tràn đầy niềm vui và tạ ơn trước ngai Thiên Chúa. Vì thế, đây còn được coi là ngày lễ của những người hưởng niềm vinh thắng, của Giáo hội khải hoàn.
/ 1100 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên C (Mt 28:16-20) - Lm Alfonsô

Hôm nay, Giáo hội long trọng cử hành Khánh nhật Truyền Giáo, ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho việc loan báo Tin mừng. Theo nghĩa Hán Việt, “Khánh nhật” là mở ra một ngày trọng đại, có một sự kiện đặc biệt. Khánh nhật Truyền giáo là ngày Giáo hội mời gọi tín hữu khắp hoàn cầu đồng tâm cầu nguyện và cộng tác cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
/ 1318 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên C (Lc 17:11-19) - Lm Alfonsô

Như chúng ta biết, người Do Thái ở Giuđêa đã tuyệt thông với người Samari từ lâu, vì người Giuđêa coi người Samaria là lai căn. Theo luật lệ Israel thì họ không được giao thiệp với Người Samari vì sẽ làm cho họ ra ô uế. Thế nhưng một hình ảnh gặp thấy trong Tin mừng hôm nay rằng khi gặp đau khổ, người ta dễ thông cảm với nhau và xích lại gần nhau hơn. Mười người phong hủi trong đó có chín người Do thái và người còn lại xứ Samari đã biết tựa nương nhau mà sống.
/ 1102 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên C (Lc 15:1 - 32) - Lm Alfonsô

Khi xét đoán về cách đối xử của Chúa Giêsu dành cho người có tội, người biệt phái và luật sĩ tự coi mình là tốt lành, trên kẻ khác, và tự tách mình ra thành những người “phái tách biệt”, và họ sẵn sàng dùng luật xét đoán người khác...

/ 1125 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên C (Lc 14:25-33) - Lm Alfonsô

Chúa Giêsu đã không bao giờ tìm cách quảng cáo, khi tạo ra tâm lý thành công. Thay vì che giấu những nguy cơ của công việc, Người nhấn mạnh chúng như để làm nản lòng ngay tức khắc những nhiệt tình bồng bột và chóng qua; như thể sự rút lui dọc đường còn tệ hơn là chưa bao giờ khởi sự? Điều này phải làm chúng ta suy nghĩ một cách thật nghiêm túc tính chất quan trọng của việc trở nên Kitô hữu.