Clock-Time

Lm.Alfonso

/ 870 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay (Lc 15:1-3.11-23) Năm C - Lm. Alfonso

Theo truyền thống Đông phương, gia tài chỉ được chia sau khi cha mẹ đã khuất. Việc con cái tự ý xin chia gia tài lúc cha mẹ còn sống chẳng khác nào trù cho cha mẹ chết sớm, điều này chẳng thể hiện lòng hiếu để gì. Vậy mà với đề nghị của người con út: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng”, người cha sẵn sàng chia gia tài cho cả hai đứa con của mình. 
/ 1081 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 2: 13-25: Tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu hành hương lên đền thờ Giêrusalem, nhìn thấy những người đang đổi tiền, buôn bán chiên bò, chim câu, Chúa Giêsu đã nổi giận, cầm roi đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ. 
/ 903 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B - Lm. Alfonso

Mt 1: 12-15:  Bước vào Mùa Chay là thời gian hồi tâm, lúc dừng lại để nhận ra những cám dỗ, cạm bẫy đang bủa vây, là lúc trở về với Chúa để định hướng cho tương lai.
/ 1331 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 1: 35-42:  Mỗi người là một kiệt tác vô cùng độc đáo mà Thiên Chúa dựng nên. Ngài đã kêu gọi mỗi người làm môn đệ Ngài theo những cách khác nhau. 
/ 1176 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Hôm nay, Chúa nhật thứ III Mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật Hồng, đánh dấu việc chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của mùa Vọng. Đây là Chúa nhật của niềm vui vì giờ Con Chúa đến gần.
/ 1529 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A - Lm. Alfonso

Mt 10: 17-22: Giáo Hội thời nào cũng cần những người dám sống đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Sống đức tin là một loại tử đạo không đổ máu, không đòi hy sinh mạng sống. 
/ 719 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 5: 1-12: Thiên Chúa muốn mọi người nên thánh chẳng trừ ai, nên chẳng gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh dù chúng ta đang là những người còn vương nhiều tội lỗi.
/ 997 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 22: 34-40: Thiên Chúa qua Môisen đã huấn dụ dân việc yêu mến Thiên Chúa phải dẫn chúng ta đến việc biết yêu thương anh chị em mình, nhất là những người bé mọn, yếu thế, những người không có địa vị trong xã hội.