Clock-Time
/ 376 / Loan Báo Tin Mừng

Một số chỉ dẫn của Giáo hội về loan báo Tin Mừng

Công đồng Vatican II (1962-1965) thực sự là một cuộc cách mạng trong lòng Giáo hội trên mọi lãnh vực. Gọi là cách mạng vì sau thời gian đó, đời sống Giáo hội phát triển và giúp cho con người thêm vững bước trên con đường lữ hành trần thế, trong thời đại mới. Hoa trái của Công đồng này có thể thấy trong các văn kiện, sắc lệnh của Công đồng. Trong bài này, chúng ta sẽ đi vào một Sắc lệnh về truyền giáo (Ad Gentes) . Sau thời gian bàn thảo nhiều vòng, các nghị phụ đã công bố Sắc lệnh này vào ngày 18 tháng 11 năm 1965
/ 291 / Loan Báo Tin Mừng

ĐHY Tagle: Đại dịch làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo diễn ra từ ngày 01 đến 03/06, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc xác nhận rằng, đại dịch đã làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo, dạy chúng ta một bài học về sự khiêm nhường, vì nhiều kế hoạch và chương trình mục vụ đã không thể thực hiện được. Nhờ vậy, tinh thần phó thác nơi Chúa được củng cố.
/ 135 / Loan Báo Tin Mừng

Tự sắc lập thừa tác vụ giáo lý viên nhấn mạnh dấn thân truyền giáo

Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh trái truyền giảng Tin mừng nói rằng Tự sắc mới của Đức Thánh cha Phanxicô thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên nhấn mạnh sự dấn thân truyền giáo của giáo dân, và văn kiện này không phải là “giáo sĩ hóa giáo dân”.
/ 159 / Loan Báo Tin Mừng

ĐTC nêu cao gương tử đạo vì công lý của thẩm phán Rosario Angelo Livatino

Trong lời tựa viết cho cuốn sách “Rosario Angelo Livatino. Dal ‘martirio a secco’ al martirio di sangue”, tạm dịch là “Rosario Angelo Livatino. Từ ‘tử đạo khô’ đến tử đạo bằng máu”, của tác giả Vincenzo Bertolone, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương trung thành với đức tin và sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày, trong nghề nghiệp bằng việc thực thi công lý và có lòng thương xót của thẩm phán Rosario Angelo Livatino.