Clock-Time

Hãy kể lại những Tin Mừng Phục Sinh từ thời sự cuộc đời | Hiệp Thông loan Báo Tin Mừng

Nếu hôm nay mỗi người chúng ta có thể kể lại những sự lạ lùng Chúa đã làm, mà chính mình ta đã thấy, đã gặp, đã lãnh nhận, thì sự kể lại như thế sẽ có khả năng đưa người ta và người khác đến với Chúa hơn là sự thuộc lòng một bài giáo lý.

Loan báo Tin Mừng
Hãy kể lại những Tin Mừng Phục Sinh từ thời sự cuộc đời
Hiệp Thông loan Báo Tin Mừng

Hãy kể lại những Tin Mừng Phục Sinh từ thời sự cuộc đời | Hiệp Thông loan Báo Tin Mừng

Gm Bùi Tuần

Bài Phúc Âm thánh lễ Phục Sinh có thể gọi là một trang thời sự. Trang thời sự này không nói gì về lý thuyết đạo, mà chỉ kể lại việc đã xảy ra.

Việc đã xảy ra là: Hai bà Madalena và Maria đến thăm mồ Chúa Giêsu, thấy cửa mồ đã mở tung, chỉ còn mồ trống, xác Chúa không còn ở đó. Ðang khi ngỡ ngàng bối rối, các bà đã thấy hai thiên thần hiện ra, báo tin Chúa Giêsu đã sống lại. Trên đường về, hai bà đã gặp chính Chúa Giêsu hiện ra, nói chuyện với các bà. Các bà vội chạy đi tìm các tông đồ, và kể lại mọi sự đã xảy ra.

Các bà kể lại những gì đã thấy, đã nghe, đã gặp, đã cảm nghiệm. Tâm hồn và niềm tin các bà như sống lại. Khi nghe các bà kể lại, chính các tông đồ cũng cảm thấy tâm hồn mình và niềm tin của mình như sống lại.

Sự kiện trên đây cho chúng ta thấy người chứng quan trọng thế nào trong đời sống đức tin, và sự kể lại của những người chứng ảnh hưởng thế nào đến tâm trạng người nghe.

Nếu hôm nay mỗi người chúng ta có thể kể lại những sự lạ lùng Chúa đã làm, mà chính mình ta đã thấy, đã gặp, đã lãnh nhận, thì sự kể lại như thế sẽ có khả năng đưa người ta và người khác đến với Chúa hơn là sự thuộc lòng một bài giáo lý.

Nhìn lại thời sự đời mình, chúng ta thấy có biết bao biến cố khiến ta như rơi vào cõi chết, nhưng rồi Chúa đã giúp ta vượt qua, thoát khỏi, như những cuộc sống lại lạ lùng. Có những lúc kể như sống lại, bởi vì đã có những lúc kể như đã chết. Chết và sống lại là những biến cố viết nên lịch sử phần rỗi của bản thân ta, của gia đình ta, của Hội Thánh ta, của Quê Hương ta.

Biết đọc lại những trang lịch sử đó, biết kể lại những biến cố chết đi và sống lại trong lịch sử đó, chính là một cách sống Tin Mừng Phục Sinh, và từ đó cũng là một cách loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Bởi vì khi biết đọc thời sự đời ta trong ánh sáng thời sự đời Chúa, chúng ta sẽ thấy chuyện chết đi và sống lại của Chúa Giêsu chính là con đường đầy hy vọng. Và những lúc đó, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu như người đồng hành và như Ðấng cứu độ. Chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sức mạnh Phục Sinh của Ðức Kitô hoạt động một cách rất lạ lùng trong nhân loại, trong Quê Hương, trong Hội Thánh, trong chính bản thân ta. Những lúc đó, chúng ta sẽ là những chứng nhân đích thực của Chúa Phục Sinh, sẽ biết kể lại những việc lạ lùng của Chúa Phục Sinh mà mình đã thấy, sẽ biết ca ngợi tạ ơn Chúa về những đổi mới kỳ diệu mà Chúa Phục Sinh đã và đang thực hiện trong các tâm hồn.

Với cái nhìn như trên, tôi xin thân ái cầu chúc anh chị em được trở thành những nhân chứng trung thực và nhiệt thành của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa Phục Sinh ban cho Hội Thánh ta, Quê Hương ta và đồng bào ta những ơn đổi mới từ kho tàng Phục Sinh của Người. Amen

Long Xuyên, ngày 7/4/1996

Nguồn: Trang Tin Học Viện Giáo Hoàng Piô X