Clock-Time

loan báo tin mừng

/ 630 / Loan Báo Tin Mừng

Bài 4. Hoạt động tông đồ đầu tiên | Thánh Giuse | Giáo lý ĐGH Phanxicô

Trong bài giáo lý nói về đề tài: “Hoạt động tông đồ đầu tiên”, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại việc Chúa Giêsu thành lập Nhóm Mười hai Tông đồ, những người được Chúa Giêsu chọn để “ở với Người và được sai đi loan báo Tin Mừng” (Mc 3,14). Ngài nhấn mạnh rằng cả hai khía cạnh của ơn gọi đó đều cần thiết, vì chỉ khi gần gũi với Chúa Giêsu, chúng ta mới học cách loan báo về Người chứ không phải loan báo về chính chúng ta, loan báo lời của Người chứ không phải lời của chúng ta.
/ 491 / Loan Báo Tin Mừng

Bài 3. Bậc thầy của việc loan báo | Thánh Giuse | Giáo lý ĐGH Phanxicô

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha được suy tư dựa trên đoạn Tin Mừng thánh Luca (4,17-21) thuật lại sự việc Chúa Giêsu vào hội đường Do Thái và mở cuộn sách ngôn sứ Isaia và gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
/ 447 / Loan Báo Tin Mừng

Bài 2. Mẫu gương rao giảng tuyệt vời | ĐGH Phanxicô | Giáo lý loan báo Tin Mừng

Chúa Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa sắp đến không chỉ bằng lời rao giảng, mà còn bằng sứ vụ chữa lành, hòa giải và tha thứ. Là Mục tử Nhân Lành, mẫu mực cho tất cả các mục tử trong Giáo Hội, Chúa Giêsu hoàn toàn dấn thân vì lợi ích của đàn chiên, bảo vệ đàn chiên nhưng cũng lên đường tìm kiếm những con chiên lạc.
/ 460 / Loan Báo Tin Mừng

Bài 1. Ơn gọi tông đồ | ĐGH Phanxicô | Giáo lý loan báo Tin Mừng

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 11/1/2023 Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề “Lòng say mê loan báo Tin Mừng: lòng nhiệt tâm tông đồ của người tín hữu”. Ngài nói rằng việc hân hoan loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất là một chiều kích sống còn đối với Giáo hội, mọi người bắt đầu từ môi trường của chính mình, không phải bằng cách chiêu dụ tín đồ nhưng bằng sự thu hút, như Đức Biển Đức XVI đã dạy.
/ 931 / Loan Báo Tin Mừng

Bài 6. Truyền giáo là việc phục vụ mang tính Giáo hội | ĐGH Phanxicô | Giáo lý loan báo Tin Mừng Hot

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 8/3/2023, Đức Thánh Cha đã trình bày với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô bài giáo lý về chủ đề: Loan báo Tin Mừng là việc phục vụ của Giáo hội. Dựa trên sắc lệnh Ad gentes - Đến với Muôn dân - của Công đồng chung Vatican II, Đức Thánh Cha nói rằng mỗi người được rửa tội có vai trò độc nhất trong việc loan báo Tin Mừng và việc loan báo này là sứ vụ của Giáo hội, được thực hiện với tư cách là Giáo hội.
/ 407 / Loan Báo Tin Mừng

Giả Như Tôi Là Một Cán Bộ Giáo Dân | Hiệp thông loan báo Tin Mừng

Tôi sẽ không bao giờ là một Cán bộ Giáo dân, nhưng giả như tôi là một Cán bộ Giáo dân, tôi sẽ cố gắng trở thành một giáo dân như thế... Nếu bạn chưa phải là một Cán bộ Giáo Dân giống như tôi mô tả, tôi nguyện cầu cho bạn trở nên một người như thế.

/ 1133 / Văn Kiện Hội Thánh

Chỉ nam giảng lễ Chúa Nhật I Mùa Chay | Bộ Phụng tự và kỷ luật Bí Tích | hiệp thông loan báo Tin Mừng

Vị giảng lễ phải nhắc cho cộng đoàn biết rằng họ được bánh từ trời này nuôi dưỡng, mà cuộc chiến thắng của Đức Giêsu trên cám dỗ và trên sự chết, cho phép họ lãnh nhận, qua bí tích Thánh Thể, bằng cách biến đổi “trái tim chai đá thành trái tim bằng thịt”, như Lời Chúa hứa qua miệng ngôn sứ. Từ nay, những trái tim này sẽ nỗ lực bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của họ.
/ 558 / Loan Báo Tin Mừng

Hãy kể lại những Tin Mừng Phục Sinh từ thời sự cuộc đời | Hiệp Thông loan Báo Tin Mừng

Nếu hôm nay mỗi người chúng ta có thể kể lại những sự lạ lùng Chúa đã làm, mà chính mình ta đã thấy, đã gặp, đã lãnh nhận, thì sự kể lại như thế sẽ có khả năng đưa người ta và người khác đến với Chúa hơn là sự thuộc lòng một bài giáo lý.