Clock-Time

Tự sắc lập thừa tác vụ giáo lý viên nhấn mạnh dấn thân truyền giáo

Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh trái truyền giảng Tin mừng nói rằng Tự sắc mới của Đức Thánh cha Phanxicô thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên nhấn mạnh sự dấn thân truyền giáo của giáo dân, và văn kiện này không phải là “giáo sĩ hóa giáo dân”.
TỰ SẮC LẬP THỪA TÁC VỤ GIÁO LÝ VIÊN NHẤN MẠNH DẤN THÂN TRUYỀN GIÁO
 
La lezione di catechismo - Jules-Alexis Muenier, 1890 | Vatican News
 
G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong cuộc họp báo sáng ngày 10/5/2021 vừa qua, để giới thiệu Tự sắc mới của Đức Thánh cha, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết Tự sắc này thêm một bước tiến để canh tân việc huấn giáo và làm sao để công tác hữu hiệu trong việc tái truyền giảng Tin mừng, sau cuốn Chỉ nam về huấn giáo, công bố hồi năm ngoái (2020). Theo Đức Tổng giám mục, việc thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên cũng là một “điều mới mẻ lớn”, đáp ứng một ước muốn của Đức Thánh cha Phaolô VI.

Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết không phải tất cả những người đang dạy giáo lý hiện nay đều có thể lãnh nhận thừa tác vụ giáo lý viên, dù họ tiếp tục việc dạy giáo lý. Thừa tác vụ này dành cho những người đáp ứng một số đòi hỏi mà Tự sắc của Đức Thánh cha liệt kê. Trước tiên là chiều kích ơn gọi phục vụ Giáo hội mà Đức Giám mục bản quyền coi là có đủ khả năng nhất, và nơi mà ngài thấy là sự hiện diện của giáo lý viên là cần thiết.

Đức Tổng giám mục Fisichella cũng nhấn mạnh rằng “Các giáo phận phải dự trù làm sao để các nam nữ giáo lý viên lãnh nhận thừa tác vụ được chuẩn bị vững chắc về Kinh thánh, thần học, mục vụ và sư phạm để trở thành những người quan tâm thông truyền chân lý đức tin, và đã từng có kinh nghiệm dạy giáo lý. Điều đáng mong ước là việc thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên cũng đưa tới việc hình thành một cộng đoàn giáo lý viên, làm cho cộng đoàn Kitô được tăng trưởng.

Giờ đây, các Hội đồng Giám mục có nhiệm vụ đề ra những điều kiện, như tuổi tác, học vấn cần thiết, những thể thức thực hiện, để lãnh nhận thừa tác vụ giáo lý viên.

(Vatican News 11-5-2021)