Clock-Time
/ 194 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ta Hãy Vẽ Lên Dung Mạo Của Chúa Trong Cuộc Đời Ta - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Với trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Gioan là kẻ mà Thánh Kinh đã nói: “Ta sẽ sai sứ giả Ta đi trước con để mở đường cho con”....

/ 171 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chu Toàn Sứ Vụ Làm Tiền Sứ Cho Đức Kitô - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Bài Tin Mừng nhằm giới thiệu Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai và đề cao Tân Ước trổi vượt hơn Cựu Ước. ...

/ 178 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đấng Cứu Thế Đã Gần Đến - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Chúa Giêsu đã đến, chúng ta đã và đang gặp gỡ, đón tiếp Người trong kinh nguyện, trong Thánh lễ và trong việc sống Lời Người. Tuy nhiên, Giáo hội muốn qua phụng vụ của Chúa nhật III mùa Vọng này, kêu gọi chúng ta lắng nghe sứ điệp hy vọng....

/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Một diễn từ rất sôi nổi, với những câu hỏi ngắn móc nối nhau, tất cả đều cho thấy Gioan là một đại ngôn sứ....

/ 295 / Suy Niệm Chúa Nhật

"Đấng Phải Đến" - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Chúa Giêsu Kitô chính là "Đấng phải đến". Ngài đã đến rồi. Đó là niềm tin của chúng ta hôm nay như đã là niềm tin của thánh Phêrô....

/ 57 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 17: 10-13: ​​​​​​​Bài tin mừng hôm nay Đức Giê-su giải thích về sự hiện diện của Ê-li-a để làm chứng về sự xuất hiện và sự cứu thế của người......

/ 386 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 17: 10-13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”...

/ 447 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xét Mình - Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11: 16-19: Câu chuyện Tin Mừng mời gọi ta xét mình. Phải chăng thái độ của những luật sĩ biệt phái xưa cũng là thái độ của chính ta?...

/ 73 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:16-19 "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng.."...

/ 379 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 16-19 Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng hình ảnh các trẻ con chơi đùa mà nói đến sự phản trắc của loài người. ...

/ 471 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tập Sống Như Gioan - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A

Tin Mưng Mt 11:11-15: Tin Mừng hôm nay góp một nét vẽ khắc họa nên chân dung Gioan Tẩy Giả: Chúa Giêsu xác nhận ông là người cao trọng nhất trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ ; ông là hiện thân của ngôn sứ Êlia với sứ mạng kêu gọi người ta sám hối để ...

/ 138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11: 11-15: Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin mừng chưa đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày của mình nữa mới đủ điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận nại kiên trì và nỗ lực không ...

/ 411 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông."...

/ 364 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A - Hãy Đến Với Chúa Để An Bình

Tin mừng Mt 11: 28-30: Tin Mừng hôm nay diễn tả lòng thương xót của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Với lời mời gọi đầy yêu thương, Chúa đề nghị chúng ta hãy chuyển đổi gánh nặng của cuộc đời bằng ách êm ái, gánh nhẹ nhàng của Chúa. ...

/ 68 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 18: 28-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su mời gọi người ta đến với Người và làm môn đệ của Người. ...

/ 425 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 28-30 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."...

/ 180 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 18: 12-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên để trình bày về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân và niềm vui vì tội nhân trở về......

/ 517 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 12-14: Dụ ngôn con chiên lạc thường được chúng ta trích dẫn để nói với ai đó về việc chúng ta phải đi tìm kiếm trở về với Chúa....

/ 437 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Vào ngày 08/12 hằng năm, Giáo Hội mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng năm nay, ngày lễ này rơi vào Chúa Nhật II Mùa Vọng, nên ngày lễ này được dời và mừng long trọng vào ngày hôm nay - 09/12. ...