Clock-Time
/ 89 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hành Trình Gặp Gỡ Giữa Tình Yêu Và Đức Tin - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Thật kỳ diệu về cuộc gặp gỡ giữa tình yêu và đức tin. Người đàn bà xứ Canaan đến gặp Chúa vì tình mẫu tử, và Chúa Giêsu chữa con gái của bà lành mạnh vì tình thương dành cho bà bởi bà tin.
/ 181 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lòng tin của người đàn bà xứ Canaan - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Tin và Yêu giống như chiếc chìa khoá vạn năng có thể mở được mọi cánh cửa. Mở được cánh cửa Nước Trời. Mở được cả tâm hồn của Thiên Chúa. 
/ 202 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Tin mừng Lc 1: 39-56: Hồn xác lên trời là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Mẹ là người diễm phúc nhất trong mọi người nữ.
/ 31 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tin mừng Mt 15: 21-28: Đức Giêsu đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
/ 97 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Tình yêu nguyên lý của mọi tương quan giữa con người với con người và đồng thời cũng là khởi đầu cho một hành trình đức tin. 
/ 269 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 39-56: Mẹ Maria không chết theo cái nghĩa bình thường, Mẹ Maria được đưa về trời. Niềm tin này không phải là một suy diễn vô căn cứ. Nhưng niềm tin này được suy tư và rút ra từ chính nền tảng Kinh Thánh.
/ 32 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Tin Mừng Lc 1: 39-56: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới...
/ 43 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 21: Phong thanh hay Phong phanh Hot

Phong thanh: là từ gốc Hán, có 2 nghĩa: Nghĩa hẹp là “tiếng gió thổi”. Khi mình có điều nghi ngại trong lòng thì nghe tiếng gì cũng sợ. Thí dụ như khi thua trận, nghe tiếng gió thổi mà ngỡ là quân giặc đuổi theo. Nghĩa rộng là “tin đồn”. Nghĩa của từ này là “loáng thoáng nghe được, biết được nhưng chưa thực sự chính xác”.

/ 88 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên A

Tin mừng Mt  19: 3-12: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly...Ai rẫy vợ mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình.
/ 329 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 3-12  Tin Mừng hôm nay cho thấy: tương quan giữa người nam và người nữ không phải là điều mà con người tự do định liệu, bởi vì không phát xuất từ con người, hay bất cứ thể chế nào của con người nhưng từ Thiên Chúa trong tư cách là Đấng Tạo Hoá.
/ 108 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XX Thường Niên A - Thánh Vịnh 66 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XX Thường Niên A - Thánh Vịnh 66 - Linh Mục Thái Nguyên.
/ 66 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên A

Tin mừng Mt 18: 21-19:1: Một ông vua kia muốn đòi bầy tôi thanh toán sổ sách...một món nợ mười ngàn nén vàng..: Con người đáng thương không thể chạnh lòng thương, tha hết nợ cho y…

/ 457 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-19: :  Chúa không phải là ông chủ hà khắc, hay bắt lỗi. Chúa là Đấng nhân từ vô cùng. Chúa luôn muốn tha thứ cho chúng ta. 

/ 83 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 66 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 66 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 33 / Bé Kể Bé Nghe

BÉ KỂ BÉ NGHE - Câu Chuyện: Hai Phép Lạ Của Chúa Giêsu - Vinh Sơn Nguyễn Gia Hiếu Hot

Giáo Phận Phú Cường - Hai Phép Lạ Của Chúa Giêsu - Vinh Sơn Nguyễn Gia Hiếu

/ 464 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Tin Mừng hôm nay về việc sửa lỗi, về ơn tha thứ cách vô biên, đến đổi mà trên trời cũng phải cởi mở, cho thấy nơi trái tim của Chúa, trong sâu thẳm cung lòng của Người chỉ có yêu thương và tha thứ.
/ 79 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên A

Tin mừng Mt 18: 15-20: Tin Mừng hôm nay, Người buộc chúng ta phải làm hết sức mình để sửa lỗi cho nhau. Điều này đòi hỏi những phần tử sống trong cộng đoàn phải lưu tâm đến vấn đề không được để một ai hư mất, nghĩa là phải tích cực đóng góp phần mình vào công việc giúp đỡ lẫn nhau sống hoàn thiện...
/ 76 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên A, 11/08/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên A: Chúa thật quyền năng mà đã hạ mình xuống, huỷ mình ra không, trở nên thấp kém. Xin cho chúng con cũng biết khiêm nhường, hạ mình, cúi xuống phục vụ như chính Chúa đã phục vụ con người.

/ 80 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên A

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này: Quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ trên trời...