/ 141 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiên Tốn Để Đón Nhận Mặc Khải - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Thái độ kiêu ngạo là điều rất nguy hiểm, nó có nguy cơ cản trở ơn cứu độ. ...

/ 80 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Lời cầu nguyện ngợi khen của Chúa Giê-su trong đoạn Tin-Mừng này, là khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện truyền giáo...

/ 148 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn...

/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Thường Niên B

Tin mừng Mt 11: 20-24 Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su khiển trách dân thành Kho-ra-din, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um về tội cứng lòng tin....

/ 479 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên B - Hãy Sám Hối

Tin mừng Mt 11: 20-24 Chúa Giêsu mời gọi sám hối - Ngài đã thiết lập bí tích hòa giải, hay còn gọi là bí tích sám hối như một phương thế để người Ki-tô hữu có điểm dừng...

/ 349 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 20-24 Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, dẫu rằng đó là những lời lẽ của Chúa Giêsu nói với dân chúng đương thời của Chúa, nhưng thật sự giá trị không kém đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta....

/ 329 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa trên con đường từ bỏ - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 34-11.1: Trang Tin Mừng hôm nay tiếp theo hôm qua. Ta thấy Chúa Giêsu cảnh báo với các tông đồ về sự chống đối của nhà cầm quyền Do Thái, Chúa Giêsu mời gọi các ông can đảm làm chứng nhân cho Chúa mà không sợ hãi, và hơn nữa......

/ 65 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 34-11.1 Tin tưởng vào lời Chúa nói đây, chúng ta mới can đảm thấy được diễm phúc và được khích lệ phục vụ Chúa qua tha nhân nhất là những người bé mọn trong xã hội....

/ 395 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 34-11.1 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được....

/ 354 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B - Chứng Nhân Giá Trị Hơn Thầy Dạy

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng...

/ 147 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hoà Bình Trong Chân Lý - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 34 - 42; 11. 1 Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo....

/ 216 / Suy Niệm Chúa Nhật

Gọi và sai đi - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai. Ngài cho các ông sống bên cạnh mình. Ngài trực tiếp huấn luyện, bằng cách cho các môn đệ được nghe những lời Ngài giảng, được xem những việc Ngài làm. Sau đó, Ngài sai các môn đệ ra đi thực tập ...

/ 297 / Suy Niệm Chúa Nhật

Căn Tính Và Tinh Thần Của Người Thừa Sai - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Ngày nay, trên thế giới, người ta đang rất quan tâm và thán phục Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trân trọng không hẳn vì ngài khôn ngoan cho bằng nhân đức của ngài vượt trội. Một trong những đức tính tuyệt vời mà nhiều người nhận ra, ...

/ 223 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thanh Thoát Để Lên Đường Rao Giảng Tin Mừng - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Chúa sai các ông đi từng hai người, như vậy, Chúa đã thiết lập những cộng đoàn nhỏ. Các ông là những chứng nhân, và chứng nhân càng nhiều thì càng có giá trị. Một cộng đoàn, bao giờ cũng có lợi hơn là một người đơn độc.......

/ 353 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lệnh Lên Đường Truyền Giáo - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Người chỉ thị cho các ông không được mang gì hết, ngọai trừ cây gậy và đôi dép.    ...

/ 321 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên B - Đừng Sợ

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta phải mạnh mẽ, dạn dĩ sống niềm tin của mình giữa những xô bồ trần thế...

/ 160 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lên Đường Thực Thi Sứ Vụ - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13:  Loan báo không phãi bằng lời mà bằng chính cuộc sống chứng tá của mình....

/ 168 / Suy Niệm Chúa Nhật

Loan Báo Tin Mừng - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13:  Hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh cũng sai chúng ta đến với thế giới...

/ 66 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu sai phái 12 tông đồ đi thực tập truyền giáo, đồng thời Người dặn bảo các ông về cách thức và mục đích của việc truyền giáo...