Clock-Time
/ 600 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy đến mà xem - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta là những người đang theo Chúa  "hãy đến với Chúa Giêsu, xem chỗ Người ở và ở lại với Người"
/ 416 / Suy Niệm Chúa Nhật

Gặp Gỡ Đức Kitô - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Chúa không chờ đợi một câu trả lời của trí tuệ, nhưng chờ đợi một câu trả lời của trái tim, của tâm hồn.
/ 385 / Suy Niệm Chúa Nhật

Được Chúa Kêu Gọi Ơn Gọi Trở Nên Môn Đệ Của Chúa - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa" cho các môn đệ của mình. Các ông bỏ Thầy mình để theo Chúa, trở nên những môn đệ dầu tiên của Chúa Giêsu. 
/ 202 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42:  Hai môn đệ của Gioan Tiền sứ đi theo Chúa Giêsu để rồi cùng với Simon và mấy tông đồ khác trở thành nòng cốt cho tông đồ đoàn của Chúa sau này . Ở đây qua việc tiên báo cho Simon, Chúa Giêsu bắt đầu đặt nền móng cho Giáo hội sơ khai .
/ 361 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 35-42: Là Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để cùng sống và bước đi trên hành trình mà Chúa đã đi qua. Chúng ta không thể sống và bước đi khi chúng ta chưa hiểu rõ và nhận thức cụ thể về chính Con Người và sứ mạng của Người.
/ 152 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 2: 13-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa gọi ông Lê-vi và xảy ra cuộc tranh luận về việc liên hệ với người tội lỗi...
/ 447 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 13-17  Đối với Chúa Giêsu, Người biết các tiêu chuẩn, Người biết chúng ta là ai và thế nào. Nhưng Người còn nhìn thấu tâm can chúng ta. Với người khác, có thể ta không đạt tiêu chuẩn, nhưng Chúa chỉ cần thiện chí của chúng ta. Có thiện chí, Chúa sẽ bù đắp tất cả.

/ 199 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B, 15/01/2021

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B: Xin giúp con luôn biết sống liên đới với anh chị em, xin cho con luôn có trái tim chan chứa tình thương...

/ 269 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 38: Chỉn chu và Chỉnh chu Hot

Chỉn chu: tính từ. “chỉn chu” có nghĩa là chu đáo, cẩn thận. Chỉnh chu: “chỉnh chu” không có trong từ điển Tiếng Việt. Từ này thường bị dùng sai, có lẽ do người ta nhầm lẫn với từ “chỉnh” trong “hoàn chỉnh”.

/ 127 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 2:1-12 Họ đỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống...

/ 535 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2:1-12  Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!  Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. 

/ 201 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B, 14/01/2021

Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B: Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, dù là gì, chỉ là những việc bé nhỏ mà làm đẹp ý Chúa, cũng đều là những việc làm ý nghĩa...

/ 533 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"...
/ 544 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45  Tin Mừng cần phải được loan báo. Loan báo bằng lời chứng và bằng cuộc đời. Đó là lời chứng mạnh mẽ và hùng hồn. 
/ 251 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39 Tin mừng, Nước Thiên Chúa không chỉ là một việc công bố, mà còn là một 'hành động" giải thoát sự dữ. Trong ngày tiêu biểu
/ 646 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 29-39  “Người chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật”. Chữa lành mọi bệnh tật thể lý của nhiều người là một trong những hoạt động rất thường ngày của Chúa Giêsu mà Tin Mừng hôm nay thuật lại nhằm cho mọi người chúng ta hiểu được lòng xót thương vô bờ bến của Chúa.
/ 110 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B, 13/01/2021

Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B: Xin Chúa ban ơn chữa lành mọi đau khổ xác hồn, đển con được sống và làm chứng cho tình yêu Chúa nơi anh chị em con...

/ 265 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 21-28 Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông?...
/ 919 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21-28  "Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền". Lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa mà người Do-thái cảm nhận được là vì lời của Chúa không chỉ đem lại sự sống cho con người, nhưng còn có sức xua trừ ma quỉ, kẻ muốn thống lĩnh và áp bức con người.