Clock-Time
/ 46 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 11: Giả Thuyết Hay Giả Thiết Hot

“Giả thuyết” là điều tạm nêu ra trong khoa học (chưa được chứng minh hoặc kiểm nghiệm) để giải thích một hiện tượng nào đó hoặc giải thích sơ bộ về bản chất của sự vật. “Giả thiết” là phần cho trước trong một định lý hay một bài toán để từ đó suy ra kết luận hay để giải bài toán đó. Hai từ “giả thuyết” và “giả thiết” đều đúng. Tùy theo trường hợp mà chúng ta dùng từ “giả thuyết” hay “giả thiết”

/ 446 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin mừng Mt 28:16-20 Ngày lễ Thăng Thiên hôm nay, Chúa muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta: cuộc sống trên trần thế này không làm thỏa mãn chúng ta và trần gian này chỉ là nơi tạm bợ, chưa phải là nơi ở vĩnh viễn của con người. 
/ 222 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:16-20 Chúng ta được nhận một lệnh truyền từ Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, là: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” 
/ 63 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16:23-28: Anh em cứ xin thì sẽ được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Cầu nguyện là nguồn phát sinh niềm vui …
/ 315 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16:23-28: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Ngài sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn…”.
/ 127 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - TV46 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - TV46 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 32 / Muối Men Thời Sự

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Lòng thương xót Chúa - Điểm chung giữa thánh Gioan Phaolô II và Đức Phanxicô Hot

Với tâm điểm là lòng Chúa thương xót, ngài cho chúng ta cơ hội chấp nhận những yêu cầu đạo đức dành cho con người, ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể thực hiện đầy đủ.

/ 114 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16:20-23a Khi sinh con, người đàn bà cảm thấy lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa...
/ 448 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16:20-23: "Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. anh em sẽ lo buồn nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui..."
/ 79 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo trước cho các môn đệ biết Người sẽ trở lại. Và Người trở lại để sự buồn rầu của các ông biến thành niềm vui...
/ 340 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 16-20: Để có được vinh quang phục sinh, Đức Giêsu Kitô phải bước qua con đường thương khó và cái chết nhục nhã trên thập giá. Cũng vậy, nếu chúng ta chọn Chúa Giêsu và trung thành bước theo Người.
/ 33 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - Thánh Vịnh 46 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - Thánh Vịnh 46 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 388 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 12-15: Chắc chắn khi chúng ta sống theo sự thật hay làm chứng cho chân lý, đôi lúc phải trả giá bằng những thua thiệt ở đời này, thậm chí là những mất mát theo cái nhìn của thế gian.

/ 85 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 12-15: Hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra một vai trò khác của Thánh Thần, vai trò là nhà sư phạm, giúp ta hiểu biết, huấn luyện ta lớn lên...

/ 114 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 5-11: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về việc sai Thánh Thần đền ở với các Tông Đồ để an ủi, soi sáng và ban thần lực cho các ông...
/ 512 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 5-11: Trang Tin Mừng hôm nay là lời giáo huấn nối tiếp của Chúa Giêsu về nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần - Đấng không chỉ “làm chứng về Chúa Giêsu”, nhưng còn là Đấng “tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt”.
/ 111 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 15:26-16,4 Chính Người đã từng bênh vực con người, để cứu giúp con người thoát khỏi tội lỗi, bệnh tật hay sự chết và ma quỷ.
/ 363 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Tin Mừng hôm nay thuật lại sứ vụ của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã khấn xin Chúa Cha ban cho các môn đệ của Chúa.
/ 230 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 157 - Bài Giảng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 157 - Bài Giảng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A - Tin Mừng Ga 14: 15-21. Chia sẻ: Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC