Clock-Time
/ 152 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 1-12: Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình để sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân.
/ 58 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 1-12: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giới thiệu cho các môn đệ, mà không phải chỉ riêng các môn đệ mà thôi, nhưng là tất cả những ai thành tâm thiện chí con đường vào Nước Trời. Con đường ấy được quen gọi là Tám Mối Phúc Thật.
/ 65 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu khuyến cáo những người biệt phái phải ở khiêm nhường...
/ 234 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1.7-11:  Hãy sống khiêm nhường bằng cách chọn lấy địa vị sau chót: “khi anh được mời đi ăn cưới, anh đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng cũng được mời... Trái lại, khi được mời, anh hãy ngồi vào chỗ cuối”.
/ 30 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 30: Súc Tích hay Xúc Tích Hot

Súc tích: (tính từ) là có nhiều ý trong một hình thức diễn đạt ngắn gọn. Xúc tích: là viết sai chính tả. Tiếng Việt không có từ này. Như vậy, “súc tích” mới là từ đúng.

/ 87 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 1-6: Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu chữa người bị bệnh phù thũng vào ngày sa-bát để dạy bài học: làm việc thiện trong ngày này...
/ 362 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Đừng vì cái mác đạo đức bên ngoài mà bất nhân đến độ loại bỏ tiếng lương tâm để đi đến hành vi vu oan cho người khác, chỉ vì người ta dám nói lên sự thật, hay vì người ta dễ thương khi sống cốt lõi của Tin Mừng là tình thương
/ 57 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A, 30/10/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A: Xin cho chúng con biết đem tình yêu lồng vào trong luật đó. Có thế, luật của Chúa mới giải thoát chúng con mà thôi...

/ 78 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A, 29/10/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A: Xin cho mỗi chúng con biết cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con. Đồng thời, luôn sống trong tình yêu đó bằng việc đón nhận Chúa như lẽ sống của cuộc đời và biết chia sẻ tình yêu đó cho người khác...

/ 149 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 31-35 Đức Giêsu không sẵn lòng để cho Hêrôđê thi hành quyền lực con đường của Đức Giêsu, chính Người tự quyết định lấy. Người coi thường sự đe doạ của Hêrôđê....

/ 436 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 13: 31-35  Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trong tâm tình của những người con đã được Thiên Chúa yêu thương. Nhận ra tình yêu của Ngài và chia sẻ tình yêu đó cho người khác. 

/ 50 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A, 28/10/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A: xin cho chúng con biết noi gương các tông đồ Simon và Giuđa mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, luôn biết hăng say dấn thân phụng sự Chúa qua việc loan báo Tin Mừng trong môi trường và hoàn cảnh sống của chúng con, để anh chị em được đón nhận Chúa trong niềm vui và hạnh phúc bất diệt...

/ 42 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 130 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 130 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 105 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 12-19: Bài tin mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu đặt mười hai vị tông đồ làm nền tảng xây dựng Hội thánh Chúa, trong đó có thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuđa Tađêo mà chúng ta kính nhớ hôm nay...

/ 378 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Chúa Giêsu gọi các môn đệ “Các anh em hãy theo Thầy” một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Thầy và chia sẻ thao thức của Thầy: Lên đường cùng Thầy chung tay gánh vác sứ vụ mang ánh sáng tình yêu cứu độ.

/ 57 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A, 27/10/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A: Xin giúp chúng con vượt qua những chờ đợi, toan tính kiểu con người để luôn biết tin tưởng, phó thác vào quyền năng quan phòng của Chúa...

/ 410 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17:  Chúa Giêsu vẫn đang ở với Giáo Hội của Người. Giáo Hội vẫn tiếp tục tăng trưởng bằng những cách thế và dưới những hình thức mà chúng ta phải có đôi mắt đức tin mới cảm nhận được.
/ 88 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 18-21: Qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn về hạt cải và men trong bột để trìng bày về sức mạnh lan tràn và làm biến đổi Nước Trời...
/ 94 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 10-17: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày sabát và cho thấy phải thi hành bác ái trong ngày này...