Clock-Time
/ 59 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 39-48: Đức Giêsu dùng dụ ngôn về người quản lý trung tín để dậy các môn đệ về bài học tỉnh thức và sẳn sàng bằng cách kiên trì và trung thành với trách nhiệm của mình......

/ 307 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12, 39-48 Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta thuộc về Chúa và còn là tôi tớ của Chúa, nên Chúa muốn chúng ta đảm nhận công việc mà Chúa trao phó....

/ 343 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 35-38:  "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn". Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức....

/ 56 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 35-38: Bài Tin Mừng này ghi lại những lời Chúa dạy về việc phải luôn luôn sẵn sàng cho giờ tử giã cõi đời này để bước vào sự sống đời sau......

/ 387 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Hôm nay, bài Tin Mừng thật ngắn gọn, chỉ có bốn câu, nhưng lặp lại hai câu: “thật là phúc cho họ”. Thật vậy, chúng con đã học được bài học của sự hy sinh tỉnh thức chờ đợi và chăm sóc lẫn nhau....

/ 268 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Làm Giàu Trước Mặt Chúa - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên C

Tin Mừng Lc 12: 13-21: Ta còn nhớ và rất nhớ khi nói về vật chất của cải : “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên ...

/ 48 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 13-21: Thánh sử Luca tập chung những lời dạy rải rác của Đức Giêsu về vấn đề của cải trong 12, 13-34. bài hôm nay ghi lại những lời Người dạy đừng đam mê của cải......

/ 365 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12: 13-21: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu”....

/ 1294 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khánh Nhật Truyền Giáo 2019 - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 28: 16-20  Trong sứ điệp năm nay, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến việc “tái khám phá chiều kích truyền giáo của lòng tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô, một lòng tin đã được Thiên Chúa thương ban cho chúng ta trong Phép Rửa”.&...

/ 195 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kiên Trì Cầu Nguyện - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 18: 1-8 Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su đã dạy các môn đệ: "Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí" (Lc 18,1). Người muốn các tín hữu chúng ta cũng phải kiên trì cầu nguyện để được Chúa ban ơn cứu độ. Nhưng tại sao ...

/ 241 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28: 16-20 Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo để cầu nguyện cho sứ mạng mà chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho Giáo Hội: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng (x. ...

/ 183 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cầu Nguyện Là Sự Sống Của Người Kitô Hữu - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 18: 1-8 Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu một lần nữa nhắc lại cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện, đồng thời Ngài dạy mỗi chúng ta hãy kiên trì, trung thành khi cầu nguyện qua dụ ngôn vị thẩm phán bất ...

/ 229 / Suy Niệm Chúa Nhật

Truyền Giáo Trong Thế Giới Hôm Nay - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 28: 16-20 Trong bài Tin mừng của thánh Mát-thêu hôm nay, Đức Giê-su Phục Sinh hẹn các Tông đồ đến một ngọn núi tại miền Ga-li-lê. Ở đó sau khi tuyên bố được Chúa Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất, Chúa Phục Sinh đã chỉ thị cho ...

/ 152 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kiên Tâm Cầu Nguyện - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 18: 1-8 Lời Chúa trong Chúa nhật XIX _ C hôm nay là bài học về sự nhẫn nại và kiên trì trong cầu nguyện. Sự vội vã, sốt ruột khi cầu nguyện không mang lại ích lợi gì cả. Chúng ta phải biết chờ đợi, nhẫn nại và kiên tâm cầu nguyện ...

/ 38 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 18: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su dạy mỗi người chúng ta luôn phải kiên trì trong việc cầu nguyện....

/ 108 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 8-12 Thầy nói cho anh em biết: phàm ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng nhận Người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên ...

/ 328 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12:8-12 Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy: niềm tin này không chỉ mang chiều kích riêng tư mà còn mang chiều kích công khai và phổ quát. Chính lúc ta tuyên xưng niềm tin đó một cách công khai thì cũng là lúc ta đang sống thực ...

/ 149 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 3 – Chẩn Đoán Hay Chuẩn Đoán Hot

Chẩn đoán (động từ). “chẩn” có nghĩa là xác định, phân biệt dựa theo những triệu chứng, dấu hiệu có sẵn. “đoán” có nghĩa là dựa vào một vài điểm đã thấy, đã biết để suy ra điều chưa rõ hoặc chưa xảy ra. Như vậy, “Chẩn đoán” có nghĩa là xác định ...

/ 149 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 120....