Clock-Time
/ 315 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 18-22 Tin Mừng hôm nay mà thánh Marcô trình thuật. Người Pharisêu đã lên án Chúa Giêsu về việc các học trò của Người không chịu ăn chay, trong lúc môn đệ Gioan ăn chay....

/ 101 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên C

Tin mừng Mc 2: 18-22  Giáo huấn của Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, dạy chúng ta đang sống giữa thế gian, cần phải nêu cao tinh thần không còn thuộc về thế gian nữa, từ ý nghĩ, suy tư, lời nói, cách sống và việc làm của mình....

/ 5868 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 100 - Chúa Nhật II Thường Niên C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 100 - Chúa Nhật II Thường Niên C, Tin Mừng Ga 2: 1-11, Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...

/ 552 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tiệc Cưới Cana - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Thánh sử Gioan thuật lại cách thức Chúa Giêsu Kitô, ngay từ khi khởi đầu sứ vụ của mình, Ngài đã thực hiện phép lạ đầu tiên theo yêu cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Ngài, tại một tiệc cưới ở ngôi làng Cana nhỏ bé miền Galilê...

/ 376 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Mời Chúa Vào Nhà - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Qua việc tỏ vinh quang trong bối cảnh tiệc cưới tại Cana, Đức Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ đầu tiên, và một cách tiệm tiến, Ngài đi từ tiệc cưới tự nhiên, tức là tiệc cưới Cana để dẫn con người đến tiệc cưới giữa ...

/ 186 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Đây là câu chuyện Chúa Giê-su làm phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana để tỏ vinh quang của Người và các môn đệ tin Người....

/ 463 / Suy Niệm Chúa Nhật

Có Chúa, Niềm Vui Sẽ Trọn Vẹn - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Qua việc tỏ vinh quang trong bối cảnh tiệc cưới tại Cana, Đức Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ đầu tiên, và một cách tiệm tiến, Ngài đi từ tiệc cưới tự nhiên, tức là tiệc cưới Cana để dẫn con người đến tiệc cưới giữa ...

/ 252 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cùng Mẹ Vững Tin Vào Tình Thương Của Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Đức Giê-su và các môn đệ đã cùng với Mẹ Ma-ri-a đến tham dự một bữa tiệc cưới tại thành Ca-na miền Ga-li-lê. ...

/ 309 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 1-11 Hôm nay Tin Mừng của Gioan trình thuật cho chúng ta một sự kiện đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại tiệc cưới Cana, đó là biến nước thành rượu. ...

/ 166 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 2: 13-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa gọi ông Lê-vi và xảy ra cuộc tranh luận về việc liên hệ với người tội lỗi......

/ 460 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 13-17: Trang Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu mời gọi Matthêu, một người thu thuế đi theo và làm môn đệ của Người....

/ 155 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 2:1-12 Họ đỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống......

/ 627 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2:1-12  Tin mừng hôm nay ghi lại phản ứng rất tiêu biểu của đám đông thời Chúa Giêsu. Họ muốn được Ngài chữa lành trong thân xác, nhưng lại không muốn đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, mà phép lạ là một dấu chỉ. ...

/ 530 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mạnh Dạn Đến Với Chúa Để Được Chữa Lành - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 2:1-12  Cần phải chữa bệnh phần hồn trước, xóa mọi tội lỗi nơi con người trước, vì tội lỗi là nguyên nhân gây nên những đau khổ cho con người; tội lỗi đang thống trị con người, và tội lỗi làm cho con người phải chết....

/ 396 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đến Với Chúa Để Được Chữa Lành - Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 40-45: Đứng trước nỗi đau thể xác và tinh thần của người phong hủi, Chúa Giêsu, thay vì phải xa lánh con bệnh kẻo bị ô uế, đã chạm đến anh ta để chia sẻ nỗi đau khổ cùng anh và chữa anh lành bệnh. ...

/ 240 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 40-45: Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"......

/ 388 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45: Người bị bệnh cùi nhận được niềm vui không phải từ một người nào khác, nhưng là nhận được từ chính tình thương của Chúa Giêsu, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự chờ đợi của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng....

/ 495 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Đến Những Làng Mạc... - Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 29-39: Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe chúng ta thấy Thánh Máccô hôm nay phác họa lại chân dung Đức Giêsu lưu tâm đến những người đau khổ lầm than: “Ra khỏi hội đường, Chúac Giêsu đi đến nhà hai ông Simôn và Anrê. ...

/ 240 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 29-39: Tin mừng, Nước Thiên Chúa không chỉ là một việc công bố, mà còn là một 'hành động" giải thoát sự dữ. Trong ngày tiêu biểu...