Clock-Time
/ 1455 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Mồng Hai Tết - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, Chúa đã dạy chúng ta phải luôn thảo kính với ông bà cha mẹ. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin, cho ông bà cha mẹ, những người còn sống được an khang trường thọ, những người đã qua đời được Chúa thương và mau đưa về hưởng hạnh phúc với Chúa. Trong tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, những ý nguyện chân thành.
/ 1068 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Mồng Một Tết - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, để nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng ta được ban cho một tâm hồn ngay thẳng trong hiện tại, và sự quan phòng cho tương lai. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Kitô, Vua bình an, khởi đầu của năm mới này với ý muốn chân thành nhằm xây dựng gia đình, quê hương và Hội Thánh mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
/ 858 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Lễ Giao Thừa - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống những giờ phút sau cùng của năm cũ âm lịch. Một năm đã qua đi nhường chỗ cho một năm mới sắp đến. Chúng ta hãy hân hoan cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác mà Người đã thương ban cho chúng ta, cho gia đình, cho Hội Thánh và quê hương thân yêu này, đồng thời chúng ta hãy xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta trong năm vừa qua.
/ 834 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật II Mùa Thường Niên A - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, mỗi ngày sống của chúng ta đều là ân sủng của Chúa, Đấng mời gọi chúng ta chuyên chăm làm việc thiện và kiến tạo nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy kêu cầu Thiên Chúa, để Chúa ban cho chúng ta biết bước đi trong đường lối Người.
/ 833 / Lời Nguyện Chung

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên A - Lễ Thiếu Nhi - Lm. Đaminh Vũ Ngọc Chuẩn Hot

Cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến, thánh Gioan Tiền hô đã quảng đại giới thiệu Chúa Kitô cho môn đệ được biết; như thánh Gioan, chúng ta cũng được mời gọi giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Để có thể làm được như thế, chúng ta cùng khẩn cầu xin Chúa giúp chúng ta.
/ 751 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, hôm nay, mọi dân nước trên địa cầu được chúc lành trong Chúa Giêsu Cứu Thế và chúng ta đã nhận được ơn chúc lành đó. Cùng với tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
/ 586 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn Hot

Thiếu nhi chúng con thân mến, khi tỏ mình cho các Đạo sĩ, Thiên Chúa đã cho thấy ý định cứu độ muôn dân nước của Ngài, nhờ đó, hôm nay thiếu nhi và tất cả mọi người mới được làm con cái Chúa. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
/ 845 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, với tâm tình tràn đầy niềm vui vì đặc ân làm Mẹ Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin lên Chúa, là Đấng đã liên kết Đức Maria vào mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Trong tâm tình tạ ơn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
/ 1014 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Lễ Giáng Sinh (ban ngày) - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, Con của Mẹ Maria Đồng Trinh, được hạ sinh tại Bêlem, là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hiệp cùng với tất cả mọi người tin và hy vọng vào ơn cứu độ đã được Chúa thực hiện. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
/ 856 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Lễ Chúa Giáng Sinh - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài vào trần gian để ở giữa và chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Hiệp nhất với những người mà đêm nay đang vui mừng vì sự sinh ra của Đấng Cứu Thế và toàn thể nhân loại là những người đang nhìn thấy nguồn mạch ơn cứu độ, và lòng tràn đầy tâm tình biết ơn, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa.
/ 873 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Chúa Nhật tuần IV Mùa Vọng A - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse, gương mẫu của những người công chính vì Tin Mừng, để cuộc ngự đến của Đấng Cứu Thế làm trổ sinh sự công chính, nhân hậu và bình an. Trong tâm tình chờ đợi Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:..

/ 546 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Đấng Phải Đến; Vị Thiên Sai của người nghèo và đau khổ. Trong tâm tình chờ đợi Chúa Giáng Sinh chúng ta cùng dâng lời nguyện xin...

/ 1473 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Hot

Anh chị em thân mến, Nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Thiên Chúa ban cho nhân loại hình ảnh của một nhân loại mới, là những người tham dự trọn vẹn vào chiến thắng của Đức Kitô. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria vô nhiễm, chúng ta hãy dâng lời cầu xin... 

/ 1203 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Chúa Nhật tuần II Mùa Vọng A - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, trong tâm tình chờ đợi Đấng Cứu Thế, cùng ý thức về Bí Tích Rửa Tội và Giao Hòa, chúng ta dâng lời cầu xin lên Cha của chúng ta, Đấng ngự trên trời, xin Ngài đoái nhìn những nhu cầu của chúng ta và của tất cả mọi người.
/ 1185 / Lời Nguyện Chung

Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A (Thiếu Nhi) - Lm Phêrô Nguyễn Minh Mẫn Hot

Ông bà anh chị em và các con thiếu nhi thân mến! Thánh Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người hãy sám hối để đón chờ Chúa ngự đến. Với niềm tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin
/ 1124 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A - Lm Vinhsơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy cầu xin Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành, để Chúa giúp chúng ta đón nhận, trong đức tin, cuộc ngự đến lần thứ hai của Đấng Cứu Độ. Cùng tâm tình tỉnh thức và chờ đợi, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: 

/ 1798 / Lời Nguyện Chung

Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A (Lễ Thiếu Nhi) Hot

Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là mùa trông chờ Chúa đến. Mùa Vọng vừa là thời gian chuẩn bị đón mừng kỷ niệm Đức Kitô đến lần thứ nhất trong lịch sử loài người cách đây hơn 2000 năm, vừa hướng lòng trông đợi Người đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Với niềm khao khát trông chờ Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin...

/ 1130 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung thiếu nhi - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ C Hot

Cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến, hôm nay Giáo Hội mừng kính Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ, vua của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình mến yêu và cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
/ 968 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Vinhsơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vua của vũ trụ và là Chúa của Hội Thánh. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin để thế giới được đổi mới trong sự công chính và tình thương.