Clock-Time

Dẫn lễ và các bài đọc - Chúa Nhật IV TNC

Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy những người đồng hương của Chúa Giêsu khi nghe Người giảng dạy thì cảm phục
CHÚA NHẬT IV - THƯỜNG NIÊN C


1 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy những người đồng hương của Chúa Giêsu khi nghe Người giảng dạy thì cảm phục, nhưng họ không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, bởi vì họ thành kiến Chúa Giêsu có nguồn gốc từ con người, là con ông Giuse và bà Maria.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ này để cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta gạt bỏ mọi thành kiến đối với những người xung quanh, nhất là những anh chị em đang cùng làm việc chung với chúng ta. Xin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian giúp chúng ta thanh tẩy tâm hồn để hiệp dâng Thánh Lễ này.
 
2 - Dẫn vào bài đọc 1: Gr 1,4-5.17-19

Chúa đã chọn Giêrêmia làm ngôn sứ của Chúa trước mặt chư dân. Ông đã sợ hãi và run rẩy, nhưng Chúa hứa sẽ ở lại với ông và làm cho ông trở nên kiên vững như thành trì để chống lại mọi thù địch. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

3 - Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 12,31-13,13

Trong mọi nhân đức, thì đức mến là cao trọng hơn hết. Đó là con đường trổi vượt hơn cả để đến gần Thiên Chúa. Nói được các thứ tiếng hay hiến thân cho người khác mà không có đức mến thì chẳng ích gì. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

--- CNH ---