Clock-Time

Dẫn lễ và Lời nguyện chung Lễ giao thừa

Dẫn lễ và Lời nguyện chung Lễ giao thừa: Đêm nay là đêm Giao Thừa, đêm cuối cùng của một năm cũ đã qua và khởi đầu cho một năm mới sắp đến
LỄ TẠ ƠN GIAO THỪA Dẫn vào Thánh Lễ

 
Đêm nay là đêm Giao Thừa, đêm cuối cùng của một năm cũ đã qua và khởi đầu cho một năm mới sắp đến. Trong giờ phút linh thiêng này, quy tụ dưới mái nhà Chúa, chúng ta chia sẻ niềm vui của đại gia đình tín hữu và cảm tạ Chúa là Cha đã yêu thương chăm sóc cho chúng ta trong suốt năm qua. Đồng thời, Thánh lễ đêm nay, chúng ta cầu xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót và xin ban cho giáo xứ chúng ta, trong năm mới, mọi người sống hòa thuận, yêu thương và tương trợ nhau hơn. Với tâm tình trên, kính mời cộng đoàn đứng, cùng hát ca nhập lễ.

Dẫn vào bài đọc I: Ds 6,22-27

Chúa dạy các tư tế khi chúc lành cho dân thì nói: "Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, thương ban bình an cho anh em. "Đó là đặt dân Chúa dưới quyền bảo trợ của Chúa và là nội dung bài đọc sau đây.

Dẫn vào bài đọc II: 1Tx 5,16-26.28

Thánh Phaolô khuyên chúng ta luôn cầu nguyện và tạ ơn Chúa, để được Chúa thương ban bình an và chăm sóc che chở. Đó là nội dung đoạn thư sau đây.

 

Lời Nguyện Chung
 
Chủ tế: anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã thương ban ơn lành hồn xác cho chúng ta suốt năm qua. Với tâm tình yêu mến và tin tưởng, chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lên những ý nguyện sau: 

1. Cảm tạ Chúa đã thương ban ơn lành cho Giáo Hội trong năm qua, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho  Hội Thánh biết dùng đời sống thánh thiện mà chúc tụng, tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa.

2. Cảm tạ Chúa đã phù trợ giáo phận trong năm qua, chúng ta cầu xin Chúa cho giáo phận biết hết lòng ăn năn xin lỗi Chúa vì những thiếu sót trong sứ mệnh loan báo Phúc Âm Chúa cho người lương dân.
 
3. Cảm tạ Chúa đã ban nhiều ơn lành cho giáo xứ, chúng ta cầu xin Chúa cho giáo xứ chúng ta luôn thăng tiến trong đức tin, đức cậy và không ngừng phát triển đức ái.

4. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ các gia đình, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi gia đình luôn nhiệt thành sống theo Lời Chúa dạy, để được bình an trong mọi hoàn cảnh đời sống. 

Chủ Tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban những ơn lành cho chúng con trong suốt năm qua. Xin Chúa thương thánh hoá, gìn giữ và nâng đỡ chúng con trong năm mới sắp tới, cho chúng con  được hồn an xác mạnh và đạt tới hạnh phúc Nước Trời.Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.