Clock-Time

Dẫn lễ và Lời nguyện chung mùng 1 tết

Dẫn lễ và Lời nguyện chung mùng 1 tết: Năm Mới với những vui mừng hoan lạc hay sầu buồn lo lắng
THÁNH LỄ NGÀY MÙNG MỘT TẾT


Dẫn vào Thánh Lễ

 
Năm Mới với những vui mừng hoan lạc hay sầu buồn lo lắng, tất cả là hồng ân Chúa ban.Trong giờ phút linh thiêng của ngày đầu xuân này, chúng ta cùng nhau đến trước tôn nhan Chúa, tha thiết kêu xin Chúa ban phúc lành và bình an để trong năm mới chúng ta được hân hoan đón nhận muôn ơn Chúa mà làm sáng danh Chúa, để lo cho phần rỗi chúng ta và mọi người.

Dẫn vào bài đọc I: St 1,14-18

Thiên Chúa tạo dựng muôn loài trên trời dưới đất cho chúng ta hưởng dùng. Đặc biệt, chính Chúa ấn định ngày giờ năm tháng. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

Dẫn vào bài đọc II: Pl 4,4-8

Thánh Phaolô nói Thiên Chúa là nguồn vui, là nguồn hạnh phúc và bình an. Do đó, thánh nhân khuyên chúng ta hãy sống đạo đức thánh thiện để được hưởng hạnh phúc Thiên Chúa hứa ban. 

 

Lời Nguyện Chung
 
Chủ tế: anh chị em thân mến! Thiên Chúa là nguồn mạch mọi phúc lành thiện hảo. Trong niềm vui chung với cả dân tộc trong ngày đầu năm mới, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa là Cha những ước nguyện chân thành:

1. Hôm nay ngày đầu Xuân, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh được hưởng bình an, hiệp nhất, và nhiệt thành để đức tin không ngừng trên quê hương đất nước chúng ta.

2. Hôm nay ngày đầu xuân, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết chân thành cộng tác với nhau, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, để cùng nhau xây dựng xã hội mỗi ngày một công bằng, ấm no và hạnh phúc hơn.

3. Hôm nay ngày đầu Xuân, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa cho những người nghèo khổ, người bất hạnh, cảm nghiệm được tình Chúa luôn yêu thương nâng đỡ ủi an, để đón mừng năm mới trong bình an và hy vọng. 

4. "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Chúa, mọi sự khác Người sẽ ban cho". Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi vui hưởng những ngày xuân trần thế cũng biết hoán cải, canh tân đời sống và hướng lòng về mùa xuân vĩnh cửu Trên Trời.

Chủ Tế: Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con mùa xuân mới. Xin Cha thương tuôn đổ phúc lành bình an của Cha trên mỗi người chúng con, và giúp chúng con nhau đạt tới Quê Trời.Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.