Clock-Time

Dẫn lễ và Lời nguyện chung Thứ Tư Lễ Tro

Anh chị em thân mến, hôm nay là mùng Ba tết cũng là Thứ Tư Lễ Tro

 
Dẫn vào Thánh Lễ
 
Anh chị em thân mến, hôm nay là mùng Ba tết cũng là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, nhiệt thành cầu nguyện, ăn chay bố thí, để được nên người mới, được sống lại với Chúa Kitô.
Việc xức tro nhắc chúng ta là con người mỏng dòn yếu đuối có ngày phải chết. Với tâm tình trên ước ao nên thánh như Cha trên trời là Đấng Thánh Thiện, chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ để xin Chúa ban ơn cho chúng ta biết sống mùa chay sốt sắng như Chúa muốn.

Dẫn vào bài đọc 1: Gr 2,12-18

Ngôn sứ Gioen kêu gọi họ ăn năn sám hối, thật lòng trở về với Chúa, để được Chúa nhân từ tha thứ. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

Dẫn vào bài đọc 2: Cr 5,20-6,2

Khi phạm tội, con người đã cắt đứt liên hệ với Chúa. Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sám hối là làm hòa lại với Chúa.


 
 Lời Nguyện Chung
 
Chủ tế: anh chị em thân mến! Hôm nay bắt đầu Mùa Chay, mùa thanh luyện tâm hồn. Trong tâm tình tin tưởng và cậy trông, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn can đảm loan báo  tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa cho con người hôm nay.

2. Mùa Chay là mùa sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người tội lỗi hoặc đã lìa bỏ Chúa được sớm quay về với Chúa, hầu được hưởng ơn cứu độ.

3. Mùa Chay nhắc nhở con người mỏng dòn yếu đuối, nay còn mai mất, cần chết cho tội lỗi. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết từ bỏ chính mình để thay đổi đời sống, hầu xứng đáng đón nhận sự tha thứ của  Chúa.

4. Mùa chay là mùa gia tăng cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết làm các việc lành đó vì lòng mến Chúa yêu người, để lập công đền tội.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con trong Mùa Chay gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí, chết cho tội lỗi, để được sống lại với Chúa. Xin thương nhận những lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con sống trọn vẹn tâm tình mùa chay, hầu xứng đáng đón nhận màu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.