Clock-Time

Lời Nguyện Chung - 02 tháng 11: TƯỞNG NHỚ CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Anh chị em thân mến! Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm về mầu nhiệm sự chết và Phục sinh của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện sẽ nâng đỡ cuộc lữ hành trần gian và nuôi dưỡng niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Vậy chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:

Lời Nguyện Chung
02 tháng 11: TƯỞNG NHỚ CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm về mầu nhiệm sự chết và Phục sinh của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện sẽ nâng đỡ cuộc lữ hành trần gian và nuôi dưỡng niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Vậy chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:

1. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài nhớ đến những người khi sống và khi chết, đã tuyên xưng đức tin của họ, và ban cho họ phần thưởng mà họ đã tin.

2. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài thương đón nhận những nạn nhân của bạo lực, chiến tranh và thù hận, vào Vương Quốc bình an của Ngài, và nhờ sự hy sinh của họ, hợp nhất với Đức Kitô Con Chúa, ước chi Ngài giải thoát tất cả mọi người khỏi mọi sự dữ.

3. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho các anh chị em sống đời thánh hiến, những người như dấu chỉ của cuộc sống tương lai, được hưởng niềm vui vô tận mà Chúa dành cho những tôi tớ trung tín và khôn ngoan.

4. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho các gia đình đang đau khổ vì sự ra đi của người thân yêu, nhận ra niềm an ủi nhờ đức tin chiếu soi mầu nhiệm sự sống và sự chết.

5. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài làm sống lại khao khát quê hương vĩnh cửu và niềm hy vọng hiệp thông với anh chị em chúng ta trong Nước Trời.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa biết sự sống của chúng con chỉ là hơi thở chóng qua, xin dạy chúng con biết đếm những ngày mình sống và xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết rằng, sự chết không phải là hết, nhưng là khởi đầu của sự sống bất diệt. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

File word: Links down