Clock-Time

Lời nguyện chung - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A - Lm Vinhsơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy cầu xin Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành, để Chúa giúp chúng ta đón nhận, trong đức tin, cuộc ngự đến lần thứ hai của Đấng Cứu Độ. Cùng tâm tình tỉnh thức và chờ đợi, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: 

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A

NGÀY 27/11/2022

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy cầu xin Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành, để Chúa giúp chúng ta đón nhận, trong đức tin, cuộc ngự đến lần thứ hai của Đấng Cứu Độ. Cùng tâm tình tỉnh thức và chờ đợi, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh trải rộng khắp nơi, để Hội Thánh biết làm chứng cho tất cả mọi người rằng, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, bằng cuộc sống nghèo khó và phục vụ.

2. Chúng ta cầu xin cho mọi dân nước chưa nhận biết Tin Mừng, để sự hiệp nhất của các cộng đoàn Kitô hữu thúc đẩy họ đón nhận Đấng Cứu Thế.

3. Chúng ta cầu xin cho những người nghèo khổ, bị áp bức và bóc lột, những nạn nhân trong các cuộc chiến tranh, để họ biết hy vọng vào một Đấng Cứu Thế sẽ đến xét xử cách công bình và đầy tình thương.

4. Chúng ta cầu xin cho chúng ta đang hiện diện nơi đây, để trong khi chờ đợi Chúa đến, chúng ta biết thay đổi cách sống, theo lời mời gọi của Tin Mừng.

Chủ sự: Lạy Chúa, là nguồn sự sống, xin giúp chúng con biết tỉnh thức chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, và ý thức rằng tỉnh thức không phải là không ngủ mà là tâm hồn luôn sống trong ân nghĩa với Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn