Clock-Time

Lời nguyện chung - Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Đấng Phải Đến; Vị Thiên Sai của người nghèo và đau khổ. Trong tâm tình chờ đợi Chúa Giáng Sinh chúng ta cùng dâng lời nguyện xin...

LỜI NGUYỆN CHUNG

LỄ CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA VỌNG NĂM A

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Đấng Phải Đến; Vị Thiên Sai của người nghèo và đau khổ. Trong tâm tình chờ đợi Chúa Giáng Sinh chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, để Chúa giúp Hội Thánh tái khám phá và sống sự mới mẻ của lễ Giáng Sinh đầu tiên, trong tâm tình chờ đợi ngày ngự đến vinh quang của Người.

2. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người đang tìm kiếm một công việc để sinh sống và một vị trí xứng hợp trong xã hội, ước chi họ cũng được ban cho quyền và khả năng để thực hiện ơn gọi cá nhân và xã hội của mình.

3. Chúng ta cầu xin cho những người đang đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói và cô đơn, để họ cảm nhận sự an ủi từ Chúa, vì Người là Vị Thiên Sai của người nghèo và đau khổ.

4. Chúng ta cầu xin cho các cộng đoàn Kitô giáo trong Giáo Phận chúng ta, để trong khi chờ đợi Đức Kitô, Đấng giải thoát con người, họ biết sống kiên định trong đức tin.

5. Chúng ta cầu xin cho chúng ta, đang cử hành phụng vụ hôm nay, để Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh, hầu có thể từ bỏ cách sống nước đôi và mau mắn lên đường ra đón Chúa với tâm hồn tự do và sốt mến.

Chủ sự: Lạy Chúa, là Đấng giải thoát của những người nghèo khổ, xin thương nhìn đến niềm hy vọng của những người đang tìm kiếm Ngài với tâm hồn chân thành; và xin ban cho chúng con được vui mừng trong Thánh Thần, trong khi chờ đợi ngày ngự đến của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị đến muôn đời.