Clock-Time

Lời nguyện chung - Chúa Nhật tuần IV Mùa Vọng A - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse, gương mẫu của những người công chính vì Tin Mừng, để cuộc ngự đến của Đấng Cứu Thế làm trổ sinh sự công chính, nhân hậu và bình an. Trong tâm tình chờ đợi Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:..

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA VỌNG NĂM A

Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse, gương mẫu của những người công chính vì Tin Mừng, để cuộc ngự đến của Đấng Cứu Thế làm trổ sinh sự công chính, nhân hậu và bình an. Trong tâm tình chờ đợi Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, để Hội Thánh biết thúc đẩy, với lòng bác ái Tin Mừng, tất cả những nỗ lực nhằm hiệp nhất mọi người trong đại gia đình duy nhất của Thiên Chúa.

2. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo các quốc gia, để trong khi điều hành đất nước, họ biết ưu tiên phẩm giá con người, mà Đức Kitô đến để mạc khải.

3. Chúng ta cầu xin cho các gia đình Kitô hữu, biết nhìn lên Chúa qua mẫu gương gia đình nơi Đức Maria và Thánh Giuse, mà quyết tâm sống có trách nhiệm với gia đình hơn.

4. Chúng ta cầu xin cho những người nghèo khổ, những anh chị em công nhân đang mất việc làm, biết nhìn lên Chúa là Đấng của mọi niềm hy vọng, để dù cuộc sống khó khăn cũng không bị lôi kéo bởi các điều xấu ngoài xã hội.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn phụng vụ hôm nay, những người đang chờ đón lễ Chúa Giáng Sinh gần kề, để Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm hầu hoàn thành những chọn lựa mà Đức Kitô, là thẩm phán và Đấng Cứu Độ, đang chờ đợi nơi mỗi người chúng ta.

Chủ sự: Lạy Chúa, nhờ những lời cầu xin chúng con dâng lên Chúa trong tâm tình hiệp nhất với Đức Maria, Thánh cả Giuse, xin Chúa ban cho chúng con cảm nhận ngày một tỏ tường hơn cuộc ngự đến của Con Một Chúa trên trần gian và xin cho chúng con biết sống những ngày chờ đợi này như sự trở về nguồn suối của niềm hy vọng. Người hằng sống và hiển trị đến muôn đời.

Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải về file Word: tại đây