Clock-Time

Lời nguyện chung - Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên C - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong Chúa, tình yêu của chúng ta tìm được nền tảng và ơn trợ giúp để chúng ta có thể sống hết mình tình yêu ấy cho người khác. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

Lời nguyện chung
Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên C
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong Chúa, tình yêu của chúng ta tìm được nền tảng và ơn trợ giúp để chúng ta có thể sống hết mình tình yêu ấy cho người khác. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, để Hội Thánh luôn luôn loan truyền, sự cao cả của tình thương cứu độ của Thiên Chúa và biết làm chứng về tình thương của Chúa cho mọi người.

2. Chúng ta cầu xin cho các vị mục tử của Hội Thánh, để khi cảm nghiệm được sự dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa, các ngài cũng có thể yêu thương chúng ta là những người con của các ngài trong đức tin.

3. Chúng ta cầu xin cho những người chưa nhận biết Chúa, những người khô khan trong đời sống đức tin nhận ra Chúa không bỏ rơi họ, xin cho họ biết quay trở về với Chúa.

4. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn Giáo Phận chúng ta, để cộng đoàn thân thương này biết tỏ lộ nhiều hơn nữa bản chất của Hội Thánh, đó là hiệp thông loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn đang quy tụ nơi đây, để khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, là Đấng hiến mình vì chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, thì cũng biết siêng năng tham dự thánh lễ để kín múc được nguồn sức mạnh từ Chúa.

Chủ sự: Lạy Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin thương nhận lời cầu xin của dân thánh Chúa và xin ban cho chúng con niềm vui và sức mạnh của Thánh Thần, để chúng con có thể đem lời Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

File Word