Clock-Time

Lời nguyện Chung - Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên C

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Kitô Con Chúa làm ánh sáng và niềm hy vọng cho trần gian, xin thương nhận lời cầu xin của Hội Thánh và đừng để chúng con phải mất đức tin vì đau khổ và hoài nghi, nhưng xin dùng tình thương mà củng cố và lấy niềm hy vọng mà nâng đỡ chúng con.

Lời nguyện Chung
Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên C

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta, để khi noi gương thánh Phêrô Tông Đồ, cũng biết biểu lộ đức tin vào Chúa Kitô là Đấng bảo đảm với chúng ta sự hiện diện của Người trong Hội Thánh, trong lịch sử và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, để khi hiệp nhất với Đấng kế vị thánh Phêrô, biết trở nên cho thế giới chứng từ của đức tin, lý do để hy vọng và khí cụ của công lý và bình an.

2. Chúng ta cầu xin cho các Kitô hữu chia rẽ, để tất cả biết tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất, ngõ hầu có thể vượt qua mọi khó khăn ngăn cản sự hiệp thông đích thực.

3. Chúng ta cầu xin cho các bạn trẻ trên khắp mọi miền của thế giới, để họ biết mở rộng tâm hồn cho Đức Kitô và Tin Mừng của Người, và có khả năng trở nên những người kiến tạo công lý, bình an và sự hiệp thông huynh đệ.

4. Chúng ta cầu xin cho anh chị em bệnh tật và cho những người chịu thử thách về thể lý và tinh thần do những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống hằng ngày, để Chúa, là Đấng đã chịu muôn vàn thử thách, nâng đỡ họ.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn đang hiện quanh bàn thờ này, để giữa muôn vàn thăng trầm của cuộc sống, chúng ta không bao giờ mất đức tin vào Thiên Chúa và không bao giờ mệt mỏi trong việc lành phúc đức.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Kitô Con Chúa làm ánh sáng và niềm hy vọng cho trần gian, xin thương nhận lời cầu xin của Hội Thánh và đừng để chúng con phải mất đức tin vì đau khổ và hoài nghi, nhưng xin dùng tình thương mà củng cố và lấy niềm hy vọng mà nâng đỡ chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn