Clock-Time

Lời nguyện chung - Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên C

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu, là Đấng đã dùng thập giá mà cứu độ chúng ta, để Ngài làm cho chúng ta có thể hiểu được rằng, Chúa đã cứu độ chúng ta bằng thập giá, thì chúng ta cũng chỉ được cứu độ nhờ biết chấp nhận thập giá.

Lời nguyện Chung
Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên C

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu, là Đấng đã dùng thập giá mà cứu độ chúng ta, để Ngài làm cho chúng ta có thể hiểu được rằng, Chúa đã cứu độ chúng ta bằng thập giá, thì chúng ta cũng chỉ được cứu độ nhờ biết chấp nhận thập giá.

1. Chúng ta cầu xin cho dân thánh Chúa, để Thánh Thần của Đức Kitô làm cho mọi người biết tái khám phá con đường thập giá như đường mang lại ơn cứu độ và sự sống.

2. Chúng ta cầu xin cho ĐGM, các Linh mục, các Phó tế trong Giáo phận chúng ta, để qua gương sống và công việc mục vụ, các ngài nên chứng tá về sự sống phát xuất từ thập giá cho những người được ủy thác cho các ngài.

3. Chúng ta cầu xin cho những người cầm quyền trị nước trên thế giới, để khi thi hành quyền bính của mình, họ biết kiến tạo hòa bình và công lý cho tất cả mọi người.

4. Chúng ta cầu xin cho những người đang chịu đau khổ, để Đức Kitô là Đấng chiến thắng thần dữ, ban cho họ sức mạnh và niềm hy vọng, ngõ hầu thắng vượt mọi gian lao khốn khó.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn hiện diện nơi đây, để Chúa Giêsu ban cho mọi người nghiệm thấy trong nghi lễ bẻ bánh hôm nay, sự chết cứu độ và vinh quang phục sinh của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, xin ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần, để hằng ngày chúng con có thể mang lấy gánh nặng của thập giá trên đường tiến về vinh quang phục sinh.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.