Clock-Time

Lời nguyện Chung - Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên C - Lễ Thiếu Nhi

Đức Giêsu đã mở đường chỉ lối cho nhân loại con đường đưa đến hạnh phúc thật, là vác thập giá đi theo Chúa mỗi ngày, trở thành môn đệ của Chúa. Tin tưởng cậy trông vào ơn Chúa giúp, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

Lời nguyện Chung
Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên C
Lễ Thiếu Nhi

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
Đức Giêsu đã mở đường chỉ lối cho nhân loại con đường đưa đến hạnh phúc thật, là vác thập giá đi theo Chúa mỗi ngày, trở thành môn đệ của Chúa. Tin tưởng cậy trông vào ơn Chúa giúp, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử trong Hội Thánh được ơn khôn ngoan soi sáng, để các ngài học biết đường lối ý định của Chúa, hầu có thể dẫn đưa đoàn chiên đạt đến ơn cứu độ đời đời, đến hạnh phúc đích thực.

2. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho nhân loại được bình an, đặc biệt ở những nơi còn đang bị chiến tranh tàn phá, để mọi người được cùng nhau ca tụng Chúa.

3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả các bạn thiếu nhi biết mau mắn trở nên môn đệ của Chúa, sống đúng theo giáo huấn của Chúa, và can đảm từ bỏ những điều không phù hợp với vai trò người môn đệ của Chúa.

4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho thiếu nhi giáo xứ chúng ta biết siêng năng tham dự thánh lễ, học hỏi giáo lý, sống xứng đáng là thiếu nhi thánh thể của Chúa Giêsu, để đáp lại tình thương và ân sủng của Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhậm lời chúng con nài xin, và ban ơn trợ lực giúp chúng con kiên tâm bước theo chân Con Chúa trên hành trình đạt đến ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ đức Giêsu Kitô, chúa chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc