Clock-Time

Lời nguyện Chung - Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên C - Lễ Thiếu Nhi

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân, luôn đầy kiên nhẫn với mỗi người chúng ta. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

LỜI NGUYỆN CHUNG
DÀNH CHO LỄ THIẾU NHI
TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN – C

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân, luôn đầy kiên nhẫn với mỗi người chúng ta. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

1- Đức Giê-su Ki-tô đã đến trong thế gian này, để cứu độ những người tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục trở nên những mục tử tốt lành, nhân hậu, để các ngài nên dấu chỉ của lòng thương xót cho đoàn chiên mà các ngài chăm sóc.

2- Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Ki-tô hữu, ý thức sâu sắc lời mời gọi loan báo Tin mừng của Chúa, để góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng phát triển và lan rộng như Chúa muốn.

3- Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy . Chúng ta cùng cầu xin cho các thầy cô công giáo, các anh chị Giáo lý viên, nhất là các bậc cha mẹ, biết quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ các thiếu nhi đúng tinh thần của Chúa, để kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho Giáo hội và xã hội.

4- Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Chúng ta cùng cầu xin cho các em thiếu nhi của Giáo xứ chúng ta, luôn chăm ngoan học hành, vâng lời cha mẹ, thầy cô và những người hữu trách, để đời sống đức tin của các em ngày càng trưởng thành hơn.

Chủ tế : Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban. Xin giúp chúng con cải hoá bản thân, canh tân đời sống, để mai ngày chúng con xứng đáng được chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân