Clock-Time

Lời nguyện Chung - Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên C - Lễ Thiếu Nhi

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin vui nhận những ý nguyện của cộng đoàn chúng con, và ban ơn phù trợ; giúp mọi người trong cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là các em thiếu nhi biết nỗ lực sống tốt lành để đáp trả tình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

LỜI NGUYỆN CHUNG
DÀNH CHO LỄ THIẾU NHI
Chúa Nhật TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN C

CHỦ TẾ : Cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy biết tìm kiếm Nước Trời ngay trên trần gian này, tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin chân thành.

1. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn”, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn trung thành với sứ vụ mà Chúa và Giáo Hội trao phó, để các ngài kiên trì loan báo và làm chứng cho Chúa trên trần gian này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa .

2. “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết quan tâm chăm sóc cho mọi người dân, để họ được no cơm ấm áo, và được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa .

3. “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Giáo lý viên luôn trung thành với Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo Hội, để hướng dẫn các em thiếu nhi ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa .

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các em Thiếu Nhi trong Giáo xứ biết luôn chăm chỉ học hành, đặc biệt là học hỏi Lời Chúa và Giáo lý, tập luyện nhân đức, để có thể trở nên những thiếu nhi ngoan hiền của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa .

CHỦ TẾ : Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin vui nhận những ý nguyện của cộng đoàn chúng con, và ban ơn phù trợ; giúp mọi người trong cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là các em thiếu nhi biết nỗ lực sống tốt lành để đáp trả tình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lm Đaminh Vũ Ngọc Chuẩn

File Word