Clock-Time

Lời nguyện Chung - Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên C

Thiên Chúa luôn luôn ban ơn của Ngài cho tất cả mọi người, mọi nơi mọi lúc. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn và cầu xin Chúa, để Ngài ban ơn một cách dồi dào phong phú cho tất cả anh chị em chúng ta, ngay cả những người chưa bao giờ biết Chúa.

Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN C

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa luôn luôn ban ơn của Ngài cho tất cả mọi người, mọi nơi mọi lúc. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn và cầu xin Chúa, để Ngài ban ơn một cách dồi dào phong phú cho tất cả anh chị em chúng ta, ngay cả những người chưa bao giờ biết Chúa.

1. Chúng ta cầu xin Hội Thánh, biết luôn ghi nhớ mệnh lệnh của Chúa, là ra đi trên mọi nẻo đường trần gian để mời gọi mỗi người, mọi nơi mọi lúc, vào làm việc trong vườn nho của Chúa.

2. Chúng ta cầu xin cho các Giám mục và những cộng tác viên của các ngài, là những người được sai đi làm việc trong vườn nho của Chúa, để các ngài được đón nhận và lắng nghe, nhờ đó mọi người sẽ nhận được ơn cứu độ.

3. Chúng ta cầu xin cho những người lãng phí thời gian, tiền của và nhân cách trong cuộc sống phóng đãng, để họ có thể nhận ra và nghiệm thấy niềm vui khi được Chúa gọi đi làm vườn nho Ngài vào giờ cuối cùng.

4. Chúng ta cầu xin cho những người đang bị thử thách vì nghèo đói, chán chường và đau khổ, để Chúa là Đấng nhân hậu ân thưởng cho họ vào giờ sau hết.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, là những người được Chúa quy tụ để cử hành bữa tối của Chúa , biết sinh hoa trái của bình an và khi từ bỏ ý muốn thống trị người khác, biết trở nên tôi tớ của mọi người và biểu lộ dung nhan của Chúa là Đấng yêu thương và tha thứ.

Lạy Chúa, trong Con yêu dấu của Chúa, Chúa đã muốn chúng con trở nên những người bé mọn và tôi tớ của tất cả mọi người, xin nhận lời Hội Thánh cầu xin và cất khỏi chúng con mọi ước muốn thống trị và xin ban bình an cho cuộc đời chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

File word