Clock-Time

Lời Nguyện Chung - LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - CN 33 TN NĂM C

Anh chị em thân mến, Đức tin và lời cầu nguyện của chúng ta được nuôi dưỡng nhờ chứng tá mà các thánh tử đạo đã để lại cho chúng ta theo gương của Đức Kitô, là khuôn mẫu của mọi cuộc tử đạo. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

Lời Nguyện Chung
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Đức tin và lời cầu nguyện của chúng ta được nuôi dưỡng nhờ chứng tá mà các thánh tử đạo đã để lại cho chúng ta theo gương của Đức Kitô, là khuôn mẫu của mọi cuộc tử đạo. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, khi được tràn đầy Thánh Thần tuôn trào từ cạnh sườn của Đức Kitô trên thập giá, biết loan báo và sống các mối phúc được hứa ban cho tất cả những ai bị bách hại vì đức tin.

2. Chúng ta cầu xin cho các gia đình Kitô hữu, được thánh hóa nhờ giao ước hôn nhân, được trở nên trường dạy cách sống theo Tin Mừng và vườn ươm những ơn gọi đặc biệt nhằm phục vụ dân Chúa.

3. Chúng ta cầu xin cho các bạn trẻ, là hy vọng của Hội Thánh và xã hội, biết khát vọng sự thánh thiện, và sử dụng sức trẻ của mình để lan tỏa sự thánh thiện ấy cho người khác.

4. Chúng ta cầu xin cho những người thiểu năng, bệnh tật và đau khổ, biết sống sự đau khổ trong sự hiệp nhất với Đức Kitô, là lương y chữa lành bệnh tật thể xác và tâm hồn.

5. Chúng ta cầu xin cho chúng ta đang cử hành Thánh Thể hôm nay, để khi nhìn lên mẫu gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta biết tiến bước theo Đức Kitô, là Đấng Cứu Độ duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Chủ sự: Lạy Chúa là Cha đầy lòng nhân ái, xin đưa mắt nhìn Hội Thánh, mà Chúa đã trao phó Tin Mừng của Con Chúa, xin ban cho Hội Thánh nên thánh thiện mỗi ngày một hơn để có thể loan báo, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, lời mang lại ơn cứu độ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

File Word tải tại đây