Clock-Time

Lời nguyện chung - Lễ Chúa Giáng Sinh - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài vào trần gian để ở giữa và chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Hiệp nhất với những người mà đêm nay đang vui mừng vì sự sinh ra của Đấng Cứu Thế và toàn thể nhân loại là những người đang nhìn thấy nguồn mạch ơn cứu độ, và lòng tràn đầy tâm tình biết ơn, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa.

Lời nguyện chung
Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ đêm

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài vào trần gian để ở giữa và chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Hiệp nhất với những người mà đêm nay đang vui mừng vì sự sinh ra của Đấng Cứu Thế và toàn thể nhân loại là những người đang nhìn thấy nguồn mạch ơn cứu độ, và lòng tràn đầy tâm tình biết ơn, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa.

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, được Chúa Thánh Thần qui tụ cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giám mục Giuse Giáo phận chúng ta, các Đức Giám mục và Linh mục, để tất cả mọi người biết đón nhận với tình yêu, Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời và loan truyền mầu nhiệm đó cho muôn dân.

2. Chúng ta cầu xin cho toàn thể nhân loại, để nhờ sự sinh ra của Chúa Giêsu, là Đấng mang đến tình thương và bình an, mọi dân tộc có thể biết rằng, hòa bình phải được ưu tiên hơn mọi lợi ích khác. 

3. Chúng ta cầu xin cho những người chịu đau khổ trong thân xác và tâm hồn, để họ có thể nhận được sự an ủi của Chúa, là Đấng quy tụ họ trong Lễ Giáng Sinh đêm nay.

4. Chúng ta cầu xin cho những người làm cha mẹ, để họ biết đón nhận con cái như Mẹ Maria đón nhận Chúa Giêsu, là Đấng khi sinh ra đã làm cho các thiên thần và toàn thể nhân loại vui mừng.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn đang tụ họp nơi đây, để niềm vui của đêm thánh này, giúp chúng ta hướng về những sự thật vĩnh cửu, mà một ngày kia sẽ được hưởng cùng với những anh chị em đã ra đi trước chúng ta.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương nhậm lời cầu xin của Hội Thánh, trong ngày đại lễ mừng cuộc ngự đến của Con Chúa trên trần gian, mà ban cho chúng ta biết vui mừng vì được làm con cái Chúa, và sức mạnh để có thể làm chứng về Chúa cho muôn dân. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải file word